Kategorier
Liberalism Politik USA

Amerikanskt inbördeskrig gryr

Maineregionen följer efter Coloradoregionen i att bannlysa Donald Trump från kandidatur i valet 2024, med hänvisning till konstitutionens fjortonde tillägg. Det är en form av politisk obstruktion som småningom kommer att ogiltigförklaras, men som i grunden accentuerar polariseringen och äventyrar den amerikanska demokratin än mer.

Tillägget i fråga är en rest från det första amerikanska inbördeskriget i syfte att hålla bittra sydstatsledare borta från offentliga ämbeten, och har i övrigt sällan nyttjats. Innebörden är att den som har deltagit i uppror mot staten kan diskvalificeras från vidare tjänstgöring. Tillägget ger inga instruktioner i övrigt, men nämner att kongressen kan häva tillståndet förutsatt två tredjedels majoritet i båda kamrarna.

Section 3. No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may, by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.

Fjortonde tillägget

Demokraterna har tidigare försökt ställa Trump inför riksrätt, men då bitit i gräset. Säkerligen kommer man i en eventuell omröstning i senaten och representanthuset att ge obstruerande delstater bifall, men i slutändan kommer Högsta domstolen att riva upp de lokala besluten. Trump hade nämligen under sin mandatperiod framgång i att kunna möblera om domstolens ledamöter till republikansk majoritet.

Tillägget i fråga förutsätter inte att skuldfrågan har prövats, och är därmed inte förenligt med rättsstatens principer. Demokratiskt styrda stater tar sig här friheten att föregå prövningen mot Trump, vilket kastar ännu en mörk skugga över det amerikanska systemet. Man borde ha vett att låta rättsprocessen ha sin gång, och i övrigt inte obstruera i demokratin.

Om folket – majoriteten – förvägras välja sin kandidat i ett demokratiskt val, är risken uppenbar att våldsamheter bryter ut och att än fler upplopp äger rum. I denna skaras optik bekräftar man då helt sonika «stölden» genom att stjäla en gång till, men denna gång i verklig mening.

I längden kan dessa förvecklingar leda till ett nytt amerikanskt inbördeskrig och en splittring av federationen, en händelse som länge inte ens har kvalificerat som god fiktion, men som nu är plausibel. Under alla omständigheter kan vi förpassa USA till klicken av auktoritära regimer, om beslutet mot all förmodan skulle stå sig.