Kategorier
Kina Politik USA

Ballongparanoja

Kina spionerar på USA, USA spionerar på Kina, och allt annat vore tjänstefel. Det sagt har den kinesiska väderballongen över Montana förmodligen inget med saken att göra, utan dess existens röjs enbart för att peka ut motståndaren som en spionerande skurk. En klassisk psyop, och du nappade förmodligen på kroken.

Sådana där ballonger är oerhört vanliga, och nyttjas av samtliga avancerade nationer. De misstas ofta för «UFO:n», då de kan röra sig snabbt och irrationellt, det senare för att de befinner sig i stratosfären och ideligen utsätts för kastvindar och turbulens av olika slag.

Av det skälet är de också mindre lämpliga för optisk och annan informationsinsamling, för vilket ändamål Kina naturligtvis nyttjar satelliter i geostationär bana cirka fem gånger högre upp. Det längre avståndet kompenseras med råge av den perfekta stillhet som råder i tomma rymden.

Väderballonger samlar alltså inte in sådan information, utan samplar tryck, temperatur, vindförhållanden och annat av intresse för meteorologisk och besläktad forskning. De är manövrerbara i höjd och därmed teoretiskt även i horisontell riktning (man nyttjar tryck- och temperaturskillnader), men det senare är bara en partiell förmåga, varför det är vanligt att ballonger kommer på avvägar.

Varför nu är den rätta frågan, nämligen varför man väljer att offentliggöra en reguljär företeelse i detta ögonblick.

På 18 km höjd är ballongen tekniskt sett inom kontrollerat luftrum, men det sker aldrig i verkligheten att man rapporterar sådana «intrång». Ballongerna är långt högre upp än kommersiell och militär trafik, och utgör ingen fara. Givet att förmågan till spionage är begränsad, är det alltså högst harmlösa pjäser.

Hade man på allvar trott att det rör sig om spioneri, hade man naturligtvis skjutit ned ballongen istället för att låta den fortsätta driva, ungefär så som Sovjetunionen och Kina har skjutit ned amerikanska spionplan av typ U-2, EP-3 med flera. Eller än bättre fånga in den för att närmare analysera apparaturen, och därmed ge mer handfasta bevis.

Fast på agendan stod nu US-sekreteraren Blinkens besök i Kina, varför det passade att röra upp lite damm och iscensätta ett drama. Då kan en sådan ballong nyttjas för att inför världspressen berätta att kineserna minsann spionerar på oss, och därmed överrumpla motståndaren genom att hävda moralisk överhöghet.

Den redan frostiga relationen hjälps nog inte av att Blinken får ett grand mal och i falsett tar sig ton likt en dramadrottning. Svepskälet är att toppmötet ställs in för att man vill undvika att prata ballonger, men det enklaste hade därvidlag varit att överhuvudtaget inte offentliggöra saken, utan att hålla sig till praxis av att hemlighålla sådana incidenter.

Många intressanta hypoteser läggs i dagen, men just den här kan enkelt vederläggas. Detta är inte Kinas första och enda ballong över USA, men det är den enda som har offentliggjorts.