Kategorier
Europa Kina Politik USA

Beijing kastar handskarna

Kinas beslut att tillämpa exportkontroll för ett par halvledare sammanfaller i tid med att nederländska ASML, som tillverkar litografisk utrustning för design av chips, av regeringen har ålagts exportrestriktioner, på begäran av USA. Men det sker också alldeles efter det att en ny lag om Kinas internationella relationer har börjat gälla.

Lagen i fråga – 中华人民共和国对外关系法 – skiljer sig för all del inte från tidigare varianter i stort, men har i ett par paragrafer betydligt vassare formuleringar kring motåtgärder vid internationella dispyter av olika slag. Man anpassar sig därmed efter den amerikanska modellen om att åberopa «nationell säkerhet», nämligen så att man i tvister med WTO och andra internationella organisationer kan motivera sina åtgärder.

第三十三条  对于违反国际法和国际关系基本准则,危害中华人民共和国主权、安全、发展利益的行为,中华人民共和国有权采取相应反制和限制措施。

§ 33 Folkrepubliken Kina har rätt att, på förekommen anledning, vidta åtgärder för att motverka handlingar som äventyrar dess suveränitet, nationella säkerhet och utvecklingsintressen i strid med internationell rätt eller de grundläggande normer som styr internationella relationer.

Det juridiska sömnpillret kan kokas ned till ett stycke om att Kina förbehåller sig rätten att svara på oprovocerade handlingar som strider mot internationell lag, med vilket främst menas sanktioner, som faktiskt är illegala instrument i internationell rätt. Men även exportkontroll, tariffer och andra former av ekonomiska påtryckningar blir här föremål för motåtgärder, om de anses strida mot «grundläggande normer», ett begrepp som är föremål för tolkning.

Kina har tidigare nyttjat möjligheten att svara proportionerligt i enlighet med WTO-regler, men den nya lagen ger utrymme för mer asymmetriska motåtgärder, vilket exportkontroll av halvledare är ett exempel på. Beijing kan därmed smälla hammaren där det gör mest ont, och lägga sig på samma nivå som den amerikanska illbattingen.

Initiativet lär för all del inte avskräcka Washington och Bryssel från vidare ekonomiskt missbruk gentemot Kina, men lagen ger alltså Zhongnanhai möjlighet att svara mer agilt, vilket lär betyda upptrappning i handelskriget. Hittills har Kina tagit örfilarna med ro, men nu är handskarna verkligen kastade.