Kategorier
Politik

Belys skuggsamhället

Att vistas illegalt i Sverige är per definition en kriminell handling, och enligt uppskattningar finns närmare hundra tusen sådana kriminella element, så kallade papperslösa migranter. Man kan anlägga socialpornografiska gråtaspekter av olika slag, men de berörda personerna har alltså i princip inte här att göra.

Till yttermera visso innebär tillvaron i limbo att man för evigt befinner sig i ett underjordiskt parallellsamhälle, och därmed inte är berättigad att studera, arbeta eller på annat sätt delta i det reguljära samhället. Man är hänvisad till en utsatt position av svartarbete och kriminalitet, verksamheter som inte heller har att göra i det välordnade välfärdssamhället. Varför vill vänstern uppmuntra denna vidriga tillvaro?

Med mindre än att man utfärdar allmän amnesti till papperslösa och beviljar dem uppehållstillstånd retroaktivt – en politisk omöjlighet – är dessa migranter utelämnade till mörkerkrafter av allsköns slag, och blir därmed kugghjul i den kriminella verksamhet som samhället har så svårt att få bukt med.

Vidare innebär tolerans att skaran bara fortsätter att växa, eftersom det alltid finns ett klientel som föredrar en osäker tillvaro i ett välfärdssamhälle framför någon nordafrikansk diktatur. Man ger en signal till omvärlden att det går an att leva laglös i Sverige.

Enligt överenskommelse i Tidö-regimen ska dessa element rapporteras varhelst de dyker upp i de offentliga systemen, vilket av vissa anses vara en form av «angiveri». Men det finns för allmogen en moralisk plikt att rapportera kriminella aktiviteter, samtidigt som säkerhetsorgan uppmanar allmänheten att rapportera om alla onormala företeelser, som fotografering av militära installationer med mera.

För lärare och andra offentliganställda föreligger inte bara en moralisk plikt, utan en direkt skyldighet att rapportera alla oegentligheter i verksamheten, till vilka hör papperslösa individer. Att de har rätt till utbildning och vård innebär inte att de har rätt till anonym sådan, utan måste som alla andra finna sig i att vara nedtecknade i rullorna – det allmänna ska veta var de befinner sig, på samma sätt som gäller dig och mig.

Det trygga och ordnade välfärdssamhället är inte möjligt att realisera med skugg- och parallellsamhällen som göder kriminalitet och uppmuntrar asocialt beteende. Tanken att man kan komma tillrätta med sprängningar, skjutningar och annan kriminalitet i miljöer i utanförskapsområden är befängd, om man i samma andetag tolererar ett skuggsamhälle med hundra tusen illegala migranter.