Kategorier
Hälsa Kultur Vetenskap

Bevisläget för ultraprocess

Här är ett snabbt «quiz» för dig: givet att diabetes, cancer, alzheimers, fetma, ADHD och så vidare har antagit epidemiska proportioner under det senaste seklet, beror i så fall denna utveckling på sådant som vi som art har livnärt oss på under 300 000 år, eller beror det på dietära nymodigheter och möjligen moderna gifter?

Här svarar Livsmedelsverket och delar av «vetenskapen» mättat fett och rött kött, det vill säga just det vi har livnärt oss på under 300 000 år som samlare–jägare innan vi blev bofasta, samtidigt som man rekommenderar industriella oljor som har funnits i dieten först i den industriella epoken som «nyttig» ersättning för naturliga fetter.

Till yttermera visso rekommenderar man en fördelning av makronutrienter som saknar motstycke i naturen, nämligen en oerhört kolhydrattung (sockerrik) kost med minimalt intag av fett, samtidigt som man vill att vi ska äta i princip hela dygnet, det vill säga beta som kor.

Diabetes vill man samtidigt behandla med insulin istället för att gå till roten av problemet, eller med särskilda «shakes» med lågt kaloriinnehåll, det vill säga ultraprocessade pulverblandningar istället för riktig föda. Ursäkta en dilettant på området, men är det bara jag som ser problem med denna åskådning? Are you shitting me‽

Världen blir allt tyngre.

Att leda i bevis orsak och verkan i ett dietärt pussel med tusentals variabler låter sig helt enkelt inte göras, men man behöver å andra sidan inte mer än en smula sunt förnuft och grundläggande vetenskaplig bildning för att inse vad som ligger bakom den globala folkhälsopandemin. Hint: det är inte mättat fett, inte heller rött kött, utan just sådant som har introducerats i kosten under de senaste hundra åren.

Den formella vetenskapliga stringensen kanske inte uppfylls sålunda, men det behövs inte då orsaken är uppenbar för alla utom processindustrins representanter och allsköns dietister i Kelloggs sold. Tobaksindustrin höll länge ställningarna med egen «forskning», men vi behöver inte upprepa den proceduren med ultraprocessindustrialisterna.

Tillgängligheten av ultraprocess matchar i stort utbredningen av fetma och metabolt syndrom med följdsjukdomar.

Det är sålunda ställt bortom allt tvivel att tillsatt socker, vegetabiliska oljor och annan ultraprocess är den elementära boven bakom pandemin med metabolt syndrom och dess effekter i form av kontinuerligt ökad prevalens av fetma, diabetes, cancer och så vidare. Vi ser det särskilt tydligt i vissa socioekonomiskt utsatta områden, så kallade födoöknar.

Under det senaste seklet har vi sett en exponentiell uppgång i konsumtionen av «vegetabiliska» fröoljor likväl som i industriellt formulerade ersättningar för färsk föda i form av frysta färdigrätter och beständiga produkter i allt från bröd och kakor till godis av alla slag. Sådan billig och lättillgänglig föda har gått på export världen över, och man kan enkelt följa dess spår.

Ett fattigt land som Indien platsar således i samma division som USA i fråga om prevalens av diabetes, till följd av konsumtion av ultraprocessad föda och minimalt intag av näringsrikt kött (blott 5 kg per år och person). Det är en plantbaserad dystopi, i så måtto att man tror att föda är hälsosam så länge den är från växtriket, även i form av sockrad UPF.

Några vidare bevis för den ultraprocessade ickefödans fördärvlighet behövs därför inte, utan det kommer istället an på livsmedelsoligarkerna att bevisa att dess industriellt formulerade skräpmat inte är hälsovådlig. Tills dess att så sker borde statsmakterna ingripa och helt sonika förbjuda och beskatta skiten, ty den orsakar verkligt lidande till följd av försämrad hälsa.

Exponentiell tillväxt i konsumtion av «vegetabilisk» olja, samtidigt som motsvarande konsumtion av smör och mjölk har dalat, i såväl USA som Sverige och Europa. Men det är förstås ändå det mättade fettet som är boven i dramat…