Kategorier
Politik USA

Bidens kognitiva tillstånd

Den åttioårige US-presidenten är känd för att snubbla stup i ett då han prompt ska visa sig hurtig och småjogga upp för trappor, varvid effekten blir motsatt den eftersökta. Mer allvarligt är emellertid de verbala grodor som intermittent flyger ur Sleepy Joes mun, och senast under gårdagen hävdade han att Ryssland «förlorar kriget i Irak».

Vem som helst kan förstås vara trött eller ha en dålig dag, och de flesta av oss häver emellanåt ur oss oförståeliga utsagor eller uttrycker freudianska felsägningar, samt förstås snubblar och beter oss klumpigt. Men Bidens symptom är på en helt annan nivå, och indikerar en accelererande kognitiv nedsättning – gubben är dement.

Creepy Joes medicinska historia går för övrigt långt tillbaka, då han redan 1988 undergick operation för att avlägsna två åderbråck i hjärnan, med hjärnblödning som följd. En sådan episod är förenad med ökad risk för utveckling av demens, och det gäller även det förmaksflimmer han lider av sedan en längre tid.

Till yttermera visso fick han en släng av covid under pandemin, och varje episod av en allvarligare luftvägsinfektion i hög ålder riskerar att bidra till kognitiv nedsättning, allrahelst det neuroinvasiva coronaviruset. Så kallad lång covid med utmattning är ett resultat av att viruset penetrerar blod–hjärnbarriären och infekterar neural vävnad.

US-presidentens tillstånd är emellertid undertryckt, särskilt i liberala medier, samtidigt som man från det hållet inte tvekade att ifrågasätta föregångarens mentala kapacitet. Trumps märkliga utsagor är emellertid ett utslag av okunskap, obildning och pur dumhet, men han har aldrig uppvisat några tecken på demens eller annan kognitiv nedsättning.

Presidentämbetet är inte förenligt med demens, och det faller enligt konstitutionens 25:e tillägg på vicepresidenten att vid presidentens mentala frånfälle ta befälet. Men det förutsätter att kongressen beslutar med kvalificerad majoritet (⅔) att presidenten inte är i stånd att utföra sitt ämbete, vilket knappast lär hända med mindre än att Biden ger mer fullödiga och otvivelaktiga uttryck för demens.

Administrationen fungerar förstås ändå, eftersom presidenten mest tar formella beslut grundat på expertis. Men en dement nickedocka i Vita huset ger ändå utrymme för andra att utöva makt utan vederbörlig demokratisk kontroll, och det är inte konsonant med konstitutionen.

Det är inte helt ofarligt, då presidenten är överbefälhavare med makt att starta krig utan kongressens bifall – man rundar konstitutionen. Givet att Sleepy Joe gång efter annan har uttryckt sig redo att undsätta Taiwan vid en konfrontation med kinesiska fastlandet, kan ett krig mellan USA och Kina utlösas av en alzheimersjuk pajas.

Biden har därtill meddelat sin kandidatur inför presidentvalet nästa år, och han lär i egenskap av sittande president inte bli utmanad av någon uppstickare i partiet. Vid en demokratisk seger väntar då ytterligare fyra år med Biden, vars demens vid det laget har nått mer avancerade former.

Alternativt vinner kanske Trump tillbaka makten, och vi får en annan slags pajas vid rodret för den amerikanska bananrepubliken. Även han är för övrigt till åldern kommen med sina 77 år, och det amerikanska tillståndet minner allt mer om det sovjetiska före den senare kollapsen. Arma land.