Kategorier
Hälsa Kultur Politik Språk

Bonushål

Queervänsterns bisarra anspråk på att styra andras språk begränsar sig inte bara till neopronomen, utan gäller även medicinska termer i vården. Jag kan inte erinra mig att någonsin ha fått frågan vad jag «föredrar» för termer, men när man ska dalta med Q-personer anses det tydligen vara «mycket viktigt».

I vart fall i Storbritannien, där man på sina håll har utverkat fullständiga gloslistor för vårdpersonal att lära sig, i syfte att tillmötesgå transors och andra Q-personers besynnerliga krav på att få nyttja den egna specifika jargongen.

Vad sägs till exempel om «bonushål» istället för den mer vanligt förekommande medicinska termen «vagina»? Eller «fronthål» som en alternativ benämning till samma företeelse? Huruvida dessa besynnerliga patienter har en särskild anal fas och något slags fobi för «framstjärten» framgår inte, men det är kanske en naturlig effekt av «transformationen».

Nyspråket i fråga är ännu inte generellt för hela Ingsoc och NHS, utan förekommer hos en särskild organisation för livmoderhalscancer. Den huvudsakliga kundkretsen är alltså riktiga kvinnor, som med rätta anser att språkbruket är misogynt. Så ock de flesta av oss andra, som är hjärtligt trötta på detta missbruk.