Kategorier
Hongkong Kina Politik

Demokratins gränser

Först att dömas för brott mot säkerhetslagen i Hongkong blev den 24-årige dagdrivaren Tang Yingjie (唐英杰), dialektalt benämnd «Leon» «Tong Ying-kit» (唐英傑). Han döms till sammanlagt nio års fängelse för terrorverksamhet och uppvigling till secession, efter att hans advokat pläderat för att domarkåren ska visa mildhet och inte utdöma mer än tio år.

Terrorn består i att med motorcykel ha kört igenom polisens avspärrningar, trots audiovisuella varningar och salvor med pepparkulor, varvid han rammade och skadade tre poliser. På ryggen hade han fäst en flagga med texten «Återupprätta Hongkong, tidernas revolution» (光复香港,时代革命 / Guangfu Xianggang, shidai geming), vilket i sammanhanget bedöms vara motivet för hans handlande, nämligen att «befria Hongkong» från Kina.

Det senare straffet spänner 6.5 år och bakas till större delen in i det förra om åtta år, och är därför mer av symbolisk karaktär. Sloganen i sig kan inte leda till mer än böter under säkerhetslagen, utan måste ses i ett vidare sammanhang för högre straffsatser.

Inte oväntat har utländsk kritik redan framförts, varvid man på fullt allvar tycks mena att det är en mänsklig rättighet att preja poliser med motorcykel, på samma sätt som man tidigare har menat att det är «demokratikämpar» som sprejar tändvätska på och därefter fjuttar eld på äldre människor med annan åsikt, att det är «demonstranter» som bryter sig in i och ockuperar parlamentet, samt att det är «demokratirörelsen» som låter förstöra staden in och ut under sloganen «brinn med oss».

Säkerhetslagen i fråga föreskrivs av den grundlag som gemensamt drogs upp i dess grunddrag av Kina och Storbritannien 1984, och man lämnade till staden själv att deliberera en sådan. Men man har från oppositionens sida i tjugotre års tid förhalat uppgiften, och därmed har centralmakten i Beijing – med grundlagens kraft – trätt in i Legcos ställe genom att instifta den genom dekret.

Säkerhetslagen sätter en given gräns för demokratin, nämligen att den grundläggande premissen om «ett land, två system» inte kan utmanas. Hongkongs demokrati ska nyttjas för stadens självstyre, som en del av Kina, inte som ett verktyg att ifrågasätta den ordningen eller att under utländskt inflytande söka avskilja Hongkong som ett «eget land».

Den bisarra tanken att «befria Hongkong» har aldrig haft förutsättning att kunna infrias, och är därför i grund och botten en meningslös ambition som har kostat staden flera år av oroligheter och friktion. Säkerhetslagen har instiftats för att återställa den tidigare ordningen och därmed sätta punkt för dumheterna.

För hongkongkineserna är uppgiften att inom de gränser som demokratin sätter verka för stadens bästa, att nyttja de givna friheterna på ett konstruktivt sätt och «återupprätta» stadens forna status som kulturell ikon med en sprudlande nöjesindustri. De som fortsatt vill verka för att istället ödelägga staden får däremot finna sig i att skaka galler – precis som i övriga världen.

Terroristen med sin piratflagga