Kategorier
Hälsa Kultur

Från plufsig vegan till köttig babe

Karnivor diet är visserligen inget att rekommendera, då det är en ensidig och extrem kosthållning som utesluter grönsaker och viktiga källor till näringsämnen, men om man ska jämföra med den motsatta extremen i veganism, så är köttdieten ändå att föredra.

Detta för att brister i form av D- och B-vitaminer och vissa essentiella fettsyror är så mycket svårare att ersätta i en vegansk kost än andra mikronutrienter i en köttdiet. I strikt mening behövs ingen ersättning alls om man äter exempelvis rå fisk, som innehåller i stort sett alla näringsämnen en människa behöver – detta är den traditionella eskimådieten.

Karnivor diet ger till yttermera visso inget tillskott av kolhydrater, och är därför ideal för att hålla glukos och insulin på en stabil nivå, för att inte tala om vikt. Utöver fysiska fördelar finns även mentala sådana, och man upplever en större grad av tillfredsställelse som en effekt av att tillgodose organismens behov av näringsämnen.

Människan är emellertid omnivor till sin natur, och därför anpassad till en varierad kost av både animaliskt och vegetabiliskt ursprung. Den ideala dieten är därför den som speglar evolutionära förutsättningar, vilket innebär såväl kött som grönsaker i kosten, i likartade energiproportioner, men däremot inte sädesslag, raffinerade kolhydrater eller industriellt förädlad föda – detta är nymodigheter som civilisationen bidrog med.

I egenskap av allätare kan vi visserligen bemästra extremt ensidig kost av såväl grönsaker som kött, men det är inte i någon mening en ideal anpassning, utan vanligen ett resultat av resursbrist i vår närmiljö. Bäst överlevnadsförmåga erhåller man med en blandad kompott av sådan föda som går att jaga, fånga, plocka och gräva upp.

Inte för att låta som ett paleofreak, utan det finns naturligtvis även bra saker med civilisationens hantering av föda bortanför mjöl, socker och Coca-Cola, exempelvis uppfödning av boskap, äggproduktion, saltrimning, förädling av grödor på traditionellt vis eller med genmanipulering, med mycket mera.

Steak and Butter Gal är ett levande bevis för att kött är en essentiell komponent i människans kost.