Kategorier
Hongkong Kina Politik

Hongkongs död

Hur långt tänker Apple gå för att hjälpa storebror Kina i Hongkong? Så lyder rubriken till en betalartikel i en statsunderstödd svensk tidning, som menar att företaget viker sig för Kina och därmed kommer allt längre från visionen av en uppstickare i en grå totalitär värld, så som man lanserade sig själv med den första macen 1984.

Apple har alltså dragit tillbaka en app som ger information om var polisstyrkor i Hongkong befinner sig, med motiveringen att informationen nyttjas för att utöva våld mot enskilda poliser samt åstadkomma vandalisering där polisen inte finns. Hur skulle man kunna göra på annat sätt?

Man har som vanligt helt skilda uppfattningar om vad som går för sig där och vad som går an här. Ingen i Sverige skulle acceptera fyra månader av vandalisering och våld, och ingen skulle acceptera att en app hjälper sådana ligister att verka. Inte ens de vänsterliberala statsunderstödda medier som vanligen ställer sig på de kriminellas sida.

Tänk dig göteborgskravallerna i utdraget förlopp under en hel sommar, med AFA-ligister som nyttjar en app för att vandalisera innerstans affärer och spårvagnar samt äventyra polisers säkerhet, dag ut och dag in. Skulle de statsunderstödda medierna då månne hylla en sådan app i frihetens tjänst? Skulle inte tro det, va.

Men här gäller det Hongkong, som man tror på något sätt ska kunna få något slags självständighet genom demonstrationer, våld och olagliga handlingar. Hur är man funtad i skallen om man tror att det överhuvudtaget är möjligt, eller att det ens ska leda till något bättre?

Det enda man åstadkommer är att äventyra sina friheter och sin framtida status – staden är redan devalverad som regionalt finanscentrum till förmån för Shanghai, och lyxmärkena är på väg bort från dessa konstanta oroligheter, så även turismen. Vad ska staden försörja sig på?

Hongkong är Kina, och kommer så att förbli. Apple hjälper dock inte Kina, utan Hongkong. Man hjälper Hongkong att inte urarta än mer och därmed ge Beijing klara incitament att upphäva autonomin – är det vad man önskar i statsunderstödd svensk press? Varför vill man ta livet av Hongkong?

Den obehagliga sanningen är att man skiter högaktningsfullt i Hongkong, på samma sätt som man ger blanka fan i Gui Minhai. Allt som kan nyttjas som pjäser i ett meningslöst retoriskt ställningskrig mot Kina kommer att användas, och konsekvenserna för pjäserna är av mindre vikt.

Det är av det skälet USA just har klubbat en lag som villkorar Hongkongs handelsstatus efter hur dess autonomi anses upprätthållas. Hongkong blir en bricka i inneslutningen av och handelskriget mot Kina, istället för det avstamp in på den kinesiska marknaden som staden tidigare har utgjort för västliga företag. Därmed läggs lax på löken, och Hongkongs ekonomi tyngs.

För Hongkong är loppet därför redan kört. Man begick ett märkligt suicid, som både anstiftades och assisterades av utländska krafter som vill angripa Kina. Men man rubbar naturligtvis inte Kina på det sättet – ett stenkast från Hongkong ligger metropoler som Shenzhen, redo att axla Hongkongs mantel. Det är för övrigt där Apple har sina fabriker.

En kort båttur bort ligger Macao, den forna portugisiska kolonin, som inte har haft samma spänningar som Hongkong, utan ledigt har infogat sig i ett land, två system och på så sätt har kunnat fortsätta utgöra landets spelparadis med väldiga inkomster, samtidigt som demokratin utvecklas utan större dramatik.

Macao är betydligt mindre än Hongkong, men har ändå en likartad utveckling – frågan man måste ställa sig är varför våld och separatism uppstår på ett av två ställen med likartad historik, men inte det andra? Vilka krafter ligger till grund för en sådan diskrepans?