Kategorier
Europa Kultur Liberalism Politik Religion

Irakisk lyteskomik

Det islamistiska kalifatet i Bagdad iscensatte under morgonen en stormning av den svenska ambassaden, samt bröt senare under dagen även relationerna med Sverige. Ambassadören kallades hem, och man förbjöd även handel med svenska företag.

Det är alltså lyteskomik på allra högsta nivå, givet att exporten till Irak uppgår till 0.44 ‰ (promille), medan importen är än mindre. Man ska inte hota med konsekvenser om man inte har förmåga att verkställa hotet.

Man kan här förstås tänka att den islamistiska världen mangrant ställer sig bakom Irak, men förmodligen förstår man att en handelsbojkott mot Sverige enbart kommer att resultera i en handelsblockad från EU, och att man själv är den största förloraren på ett sådant grepp.

Det är vidare alltjämt så att skithålslandet Irak inte bestämmer i Sverige, och inte har någon som helst rätt att utöva påtryckningar mot vår yttrandefrihet eller övrig lagstiftning. Om man har den inställningen kan man faktiskt stanna på behörigt avstånd. Sverige behöver inte Irak, och det är nu dags att på allvar sätta hårt mot hårt.

Här bränner vi al-kitab (boken) hur mycket vi vill, och det är skönt att se den hatiska luntan gå upp i rök. Manifestationen måste upprepas gång efter annan, till dess att man förstår att koranen inte är rättesnöre här, och heller aldrig kommer att bli. Här gäller sekulär lag, demokrati och liberala fri- och rättigheter.

«Bokens» folk verkar för övrigt inte vara införstått med budskapet i koranen, som likt bibeln förordar öga för öga, tand för tand (qisas i sharia, vers 2:178) – inte ambassadbränning för bokbränning, eller avrättning för satir, eller fatwa för roman. Det primitiva och barnsliga beteendet måste upphöra, ty det kommer aldrig att leda till något gott eller konstruktivt.