Kategorier
Kultur

Klimat-Gretas uppenbarelse

Detta är Klimat-Gretas uppenbarelse, som Gud gav henom för att visa sina tjänare vad som snart skall ske. Salig den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den. Ty stunden är nära, uppryckelsen är förestående, apokalypsen är här.

Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte flyga; den som flyger undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som åker bil undgår inte sin dom, och den som inte åker kollektivt undgår inte att ställas inför mediedrevet, och den som inte har klimatskam undgår inte helvetets eld.

Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte äta kött. Men jag säger er: den som ser på kött med vattnad mun har redan i sitt hjärta brutit reglerna. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.

Den som gör orätt skall fortsätta att göra orätt och den som är oren fortsätta att orena sig, och den rättfärdige skall fortsätta att leva rättfärdigt och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet.

Jag är Klimat-Greta, profetinnan som offrade sig på klimatkorset och bär allas klimatsynder. Saliga de som avstår att flyga och äta kött. De skall få tillgång till livets träd och få gå in genom stadens portar. Men utanför är SUV-ägarna och långflygarna och högerpopulisterna och nättrollen och avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och lever i den.

Nåd från Klimat-Greta åt alla.