Kategorier
Kultur Politik Vetenskap

Klimateskatologi

Statstelevisionen fortsätter följa naturliga skogsbränder världen runt, efter det att förhoppningen om ett brinnande inferno i Sverige kommit alldeles på skam och istället ersatts av en veritabel köldknäpp. Man måste nämligen hålla den eskatologiska diskursen om en nära förestående klimatapokalyps levande, och det gör man genom en selektiv bias som inte har mycket med verkligheten att göra.

Nu som tidigare måste inflikas att vi verkligen har en antropogen uppvärmning, och att den kommer att få en del konsekvenser. Sådana kommer emellertid inte att vara av den art som statsteve beskriver, det vill säga de värsta möjliga i de mest osannolika av scenarier, utan betydligt mer beskedliga och framförallt hanterbara, för att inte säga positiva i tillämpliga delar.

Bevakningen av klimatförändringar i statstelevisionen är alltså sådan att man undantagslöst rapporterar om värmeböljor, värmerekord och väderfenomen som man vill knyta till uppvärmningen, medan man aldrig ger den andra bilden av motsvarande kallperioder och köldrekord. Därtill illustrerar man vädret med suggestiva och icke ekvidistanta färgpaletter dragna åt rött.

Statsmediernas narrativ är att vi för närvarande har «extremväder» av det varmare slaget, men i den besvärliga verkligheten är så gott som större delen av Europa – alltså inte bara Sverige – kallare än normalt. «Extremen» är alltså åt andra hållet. Värmen i Sydeuropa är därvidlag en anomali, men den är inte så stor som man vill ge sken av.

Studerar man jorden i dess helhet kan man notera att värmeanomalier förekommer i amerikanska inlandet, i norra Kanada och på norra Grönland, Centralasien, Australien och fläckvis i Afrika. Motsvarande anomalier av mer kylslagen art förekommer i Europa, Sibirien, södra Kanada, Sydamerika och inte minst Afrika. Det är jämnt fördelat, som sig bör.

Värst är det emellertid i Antarktis, som har slagit nya köldrekord understigande -80 °C, det vill säga avvikelser större än tjugo grader mot det normala. Den som till äventyrs tror att klimatförändringarna ska smälta sydpolsisen får nog revidera sina farhågor, för det kommer inte att hända – man noterar snarare en ökning i omfång över tid, även om den årliga variabiliteten är stor.

Det är tveksamt om statsmedierna ska tillåtas utöva otillbörlig påverkan gentemot allmogen genom sådan selektiv bias i rapporteringen, särskilt då det sker på din bekostnad och genom tvångsprenumeration. Eskatologin bör lämnas till Klimat-Greta och andra aktivister, medan man har rätt att kräva en betydligt högre nivå av medier i allmänhetens tjänst.

Väder utan selektiv bias.