Kategorier
Politik

Kraken-Greta

Klimat-Greta tycks allt mer vilja bredda sin repertoir i takt med att hen förlorar inflytande som profetinna för klimatdystopin. Karriären som skolkare och aktivist har hittills varit synnerligen lukrativ, omfattande donationer i mångmiljonklassen till flickebarnet, och hellre än att gå den långa vägen tycks hen föredra att anta rollen som proffsaktivist i allt fler ämnen.

Aspergerflickan visade redan under pandemin prov på att framföra typiskt vänsterliberala åsikter, som för övrigt rimmar tydligt med det klimathysteriska budskapet. I den andan fortsätter hen nu med att visa stöd för civilbefolkningen i Gaza genom ett gruppfoto med judar och palestinska araber.

Även ansatsen att drapera sig i palestinasjal hör till vänsterns traditionella hjärtefrågor, och i den meningen är det inte förvånande att Klimat-Greta tar just den positionen. För egen del är jag i denna fråga enig med klösatösen, även om min position inte går att klassificera som höger eller vänster utan är mer mångdimensionell till sin natur.

Men att ta ställning till höger och vänster i allsköns frågor kommer raskt att trasa sönder den upphöjda position som hen hittills har åtnjutit, eftersom den polariserade allmogen kommer att ta ställning för eller emot Klimat-Greta beroende på egen hållning i den aktuella frågan.

Den som händelsevis sympatiserar med Israel lär därför inte ta någon vidare notis om plakatbärarens klimataktioner, varvid inflytandet fragmenteras. Apartheidstaten har på förekommen anledning terrorstämplat Klimat-Greta, eftersom man i Tel Aviv menar att flickan uttrycker stöd till Hamas. I ett slag förlorade hen ett helt land.

En omständighet härför är den bläckfisk som figurerar som gosedjur bakom klimatflickan, ett djur som man på sina håll menar är en symbol för «antisemitism». Det är ju så att varje form av kritik mot folkmordsstaten Israel betecknas som «antisemitism» av den särdeles gapiga judelobbyn, varvid förekommande symboler, siffror och ord upptas i hatlexika av olika slag.

Men bläckfisken är i själva verket en helt allmän politisk symbol för en förment fiende som sprider sina tentakler världen över, och har nyttjats som nidbild för Ryssland, USA, Tyskland och en hel drös länder, ideologier och företeelser, och är således inte per se en antisemitisk företeelse, även om den nyttjas för att beteckna ockupationsmaktens beslag av palestinsk mark.

Det är för all del möjligt att polypen är placerad med avsikt just för att det finns en sådan uppfattning i omlopp, men samtidigt är det ett tämligen vanligt gosedjur, som med säkerhet finns i månget flickerum i det förlovade landet.

Efter att ha uppmärksammats på att kraken i fråga möjligen kan ha antisemitisk koppling, valde Kraken-Greta att istället publicera ett annat foto, där squidden har beskurits bort. Hennas försvar är att hen inte hade en aning om saken, vilket kanske är en hint om att hen inte borde ge sig in i ytterligare en lek vars detaljer hen inte behärskar.