Kategorier
Hongkong Kina Politik

Maskeringsförbud

Hongkongs regering, som numera betitlas «regim» i medier, verkar nu vilja åtgärda anarkin i staden. Ett maskeringsförbud vid publika samlingar träder i kraft vid midnatt i dag, med fängelse i ett år eller 30 000 kronor i böter i straffskalan. Därmed kan våldsverkare inte agera i skydd av anonymitet, utan kan registreras av övervakningskameror och polis.

Man har fruktat kritik från utlandet, och man ska nog inte underskatta den de dubbla måttstockarnas svavelfrätande retorik som osar från exempelvis svenska statsunderstödda medier. Men i praktiken ansluter sig Hongkong därmed till praxis i Väst. Bland andra Frankrike, Danmark, Schweiz, Österrike, Tyskland och Kanada har liknande lagar, och även Sverige har ett partiellt förbud.

Särskilt i Kanada kan maskering kosta tio år i utvisningsbåset under upplopp och liknande tillstånd, och den Beijingtrogna falangen i Hongkong skulle vilja se motsvarande ordning. Förbudet införs i enlighet med en kolonial undantagslag som inte kräver parlamentets godkännande, men kan upphävas genom demokratiskt beslut i efterhand.

Utan anonymitetens skydd bakom en mask kan kärnan av våldsverkare identifieras och lagföras, och eventuella fortsatta protester får därmed ske lagligt och fredligt. Men utan den hårda kärnan av uppviglare lär hela rörelsen sakta dö ut, och Hongkong kan slicka sina sår och återgå till en mer harmonisk tillvaro.