Kategorier
Ekonomi Politik

Matvaruockrarna

Procentarna i livsmedelsbranschen fortsätter att utnyttja situationen för att ytterligare höja sina priser och därmed aktivt bidra till inflationsspiralen. Med benäget bistånd av medier, som indirekt förbereder konsumenterna på fortsatta prisstegringar hellre än att ifrågasätta månglarna i livsmedelsoligarkin.

Man skyller på externa faktorer som högre priser på energi, gödsel och drivmedel, men dessa har alltså sedan länge nått en topp och i mångt och mycket fallit tillbaka till tidigare nivåer, utan att livsmedelspriserna har följt samma utveckling. Det rör sig därför om geschäftmakare som suger ut konsumenter, en ordning som bara är möjlig i ett oligopol utan vederbörlig kontroll.

Inflationen i Schweiz är numera 1.6 % och i Spanien normala 2.3 %, och det finns knappast någon särskild anledning till att Sverige skulle ha en annan siffra till följd av kriget, sanktionerna och andra faktorer som vi delar med europeiska länder. Utanför Europa har vi Kina med deflation, där priserna alltså är stadigt sjunkande, samt Sydkorea med normal inflation. Även USA och Japan närmar sig normala nivåer med blott tre procents inflation.

Den abnorma svenska nivån om tio procent är alltså delvis en följd av att skinnarna i livsmedelsoligarkin utnyttjar situationen för att dra upp priserna rejält, och av att den tafatta moderatregimen inte förmår agera för att stävja denna typ av korruption. Konsekvensen blir en aldrig avstannande inflationsspiral.

Handlarna menar å andra sidan att vinstmarginalen sjunker, vilket är en självklar följd av att man tokhöjer med nära nog dubbla nivåer på ost, fisk, ägg och andra livsmedel. Men det är en tillfällig ordning, under en tid då konsumenterna aktivt motstår utpressningen, med syfte att på längre sikt höja lönsamheten rejält. Här finns ingen konkurrens på marknaden som kan parera det beteendet.

Skinnarna vid Ica och Axfood tar alltså medvetet en mindre smäll under en kort period, varvid laxen och torsken får ligga orörd i frysboxarna till groteska fantasipriser, medan konsumenterna tvingas vänja sig, ungefär som en groda som kokas långsamt. Småningom kan man casha in rejält.

Så fungerar det inte på en konkurrensutsatt marknad, och eftersom Sverige saknar en sådan är det hög tid för regeringen att gripa in med instrument för att hålla oligarkerna i schack. Inte främst för att värna konsumenter, utan för att vampyrerna i livsmedelsbranschen är den direkta orsaken till att inflationen fortsatt är hög.

Whiff! Chilin gick från 99 kronor till 189 kronor över en natt, chili från det Spanien som har normal inflation. Detta är inte möjligt på en konkurrensutsatt marknad.