Kategorier
Kina Språk

Modern kinesisk internetparlör

Man kunde tycka att det kinesiska språket är svårt som det är i sitt moderna grundutförande, men i realiteten måste man även ta till sig en gnutta klassiskt språk, en smula dialekt, samt en icke föraktlig dos slang för att klara livhanken på Weibo. Samma förhållande gäller för all del även i våra västliga språk och vår variant av Weibo (Twitter), men givet hur den kinesiska skriften är beskaffad med dess många tecken, följer att även slanguttrycken blir så många fler.

Betrakta exempelvis uttrycket 弓虽 (gong sui), där de enskilda tecknen betyder böja respektive även om, det vill säga en nonsenskombination. Men om man noterar att tecknen är komponenter i ett sammansatt tecken 强 (qiang), framgår att den nominella betydelsen är stark eller kraftfull, medan den egentliga överförda konnotationen är fantastisk eller super. Att dela upp tecken i dess komponenter är ett vanligt sätt att undvika censur av känsliga ord, men används ofta även av andra skäl.

Eftersom kinesiskan innehåller stora mängder homofoner, är det också vanligt att slangord gestaltas med sådana förvrängningar. Ett ord som 愤青 (fenqing, arg ungdom) kan således även skrivas som 粪青 (fenqing, skitungdom); givet att orden uttalas likadant får man sluta sig till den korrekta betydelsen genom den vidare kontexten. Kombinationsmöjligheterna är här i det närmaste oändliga.

En vanlig variant på detta tema är att gestalta ett så kallat vulgärt tecken som 屄 (bi, fitta) med en homofon, som i 妈逼 (mabi, mammas fitta) eller 妈拉个逼 (ma lage bi, mammaknullare). Ytterligare en möjlighet är att nyttja begynnelsebokstäver för varje enskilt tecken i pinyin, varvid MB och MLGB representerar uttrycken ovan. Själva grundordet bi kan således gestaltas som B (med engelskt uttal), eller i en ytterligare abstraktion med sifferkombinationen 13, som sammanfogad ger den aktuella bokstaven. Vi inser redan här att det finns effektiva metoder för att kringgå varje form av censur.

Siffror kan även representera tecken som är homofoner eller åtminstone ligger nära i uttal. Exempelvis 88 uttalas på mandarin baba, men betyder här vanligen 拜拜 (baibai), som är en ljudhärmande representation av engelskans bye-bye. Ibland kan 88 istället betyda 宝贝 (baobei, skatt eller älskling), och sammanhanget får avgöra den exakta betydelsen. 748 (qi si ba) betyder på motsvarande sätt 去死吧 (qu si ba, dra åt helvete), medan J8 står för 鸡巴 (jiba, kuk). Det är dock inte alltid siffror är ljudhärmande: 250 (二百五, erbaiwu) betyder rätt och slätt idiot, vilket även gäller ord som 13 (十三点, shisandian), med syftning på «klockan tretton».

Kombinationer med inledande bokstäver i pinyin är som ovan beskrivet ett vanligt sätt att representera tecken som man av en eller annan orsak inte vill skriva ut. Vanliga ord här är SB för 傻逼 (shabi, idiot), GG för 哥哥 (gege, bror), och TMD för 他妈的 (ta ma de, jävla). Ibland förekommer även engelskspråkiga kontaminationer i uttrycken, som i BL för boys’ love (homosexuell), med motsvarande term GL för girls’ love (lesbisk) – intressant är att BL även renderas som 玻璃 (boli, glas), medan GL på motsvarande sätt tolkas som engelskans glass, ett uttryck för skörhet. Politiska termer som förkortas med latinska bokstäver är exempelvis ZF för 政府 (zhengfu, regering), JC för 警察 (jingcha, polis) och GCD för 共产党 (Gongchandang, Kommunistpartiet).

Import av termer sker dock inte bara från engelskan, utan kanske i än större utsträckning från japanskan, särskilt då från den omfattande japanska mangakulturen. Japanskan har ju redan tidigare i historien bidragit med export av nydaningar av kinesiska teckenkombinationer till Kina, som i orden 电话 (dianhua, telefon eller eltal), 社会 (shehui, samhälle eller samhällsmöte) och 经济 (jingji, ekonomi eller ett slags abstrakt flöde).

Den moderna japanska animekulturen har således försett ett tecken som 萌 (meng, knopp eller grodd) med en helt ny mening, nämligen som en abstrakt form av spirande hos människor eller ting. Allra vanligast är betydelsen söt eller sött klädd, om unga flickor. Här finns redan beteckningen 可爱 (ke’ai eller kawaii) i båda språken, men 萌 tillför en ytterligare dimension av het och attraktiv, en sexuell konnotation med direkt hänvisning till begreppet att knoppa eller spira. Således talar man även i Kina om 萌妹子 (mengmeizi) eller söta flickor, som agerar utåtriktat och kokett (卖萌, maimeng, att sälja in sin skönhet).

För att ytterligare komplicera omständigheterna renderas ibland ord med dialekt. Ordet 萌妹子 (mengmeizi, söt flicka) ovan kan till exempel skrivas på nonsensformen 萌妹纸 (mengmeizhi, sött systerpapper), där uttalet zhi är en dialektal variant på zi och med motsvarande teckenförändring som följd. Ett vanligt ord som 没有 (meiyou, har inte) kan därför påträffas som 母代 (mudai, dialekt i Nanjing), 木有 (muyou, dialekt i Hebei) och så vidare. Andra vanliga dialektala uttryck är kantonesiskans 唔系 (wu xi eller m hai) för 不是 (bu shi, är inte), liksom shanghainesiskans 偶 (ou) eller andra topolekters 俺 (an) för mandarins 我 (wo, jag).

Slutligen finns det naturligtvis även en stor mängd egentliga slangord, där liknelser får representera ett visst fenomen. 恐龙 (konglong, ordagrant skräckdrake) är mandarin för ordet dinosaurie, men används vanligen om fula flickor. Motsvarande term för fula pojkar är 青蛙 (qingwa, groda), och man kan om man så vill naturligtvis använda förkortningar som KL eller QW. Memen niu / 牛 som i 牛逼 (niubi), ordagrant kofitta eller i överförd betydelse makalös eller übercool, är ett av många exempel på slangtermer av sexuell art, medan andra har mer politisk betydelse, som exempelvis 五毛党 (wumaodang) eller femtioörespartiet för nätaktivister som går Kommunistpartiets ärenden.