Kategorier
Kina Kultur Politik USA

Nixon i Kina 1972

And I would hope that all of you here today would… join me in this prayer… that with this trip to China, a new day may begin for the whole world. Thank you very much. Detta blev startskottet för den största ekonomiska omvälvningen i världshistorien, ett enastående bevis för hur dialog kan förändra världen i dess grundvalar.