Kategorier
Ekonomi Europa Politik USA

Ny räntehöjning att vänta

Statsteve målar i vanlig anda upp något slags Nationalgefühl kring att inflationen tycks vara stadd i nedåtgående, och att det därför inte blir några fler räntehöjningar. Samma statsaktör i propagandans tjänst nyttjar förstås även det mildare inflationsbegreppet för att snygga till siffrorna, medan verkligheten är betydligt dystrare. Det är alldeles för tidigt att fira.

I själva verket är grundtipset alltjämt att Riksbanken höjer räntan med 25 ‱, nämligen för att inflationen är oförändrad vid 6.5 %, samtidigt som grundinflationen sticker iväg från 4.0 % till 4.2 %. Den enda komponent som sjunker är matinflationen, från 7.67 % till 6.63 %, men det lär vara en tillfällig ordning.

Svensk inflation.

En annan orsak är att svensk inflation om 6.5 % alltjämt är bland de högsta i Europa, att jämföra med grannländernas 4.0 % (Norge), 4.9 % (Finland) och 0.1 % (Danmark). Även i jämförelse med Euroområdet (2.9 %), EU (4.9 %) och USA (3.2 %) ligger Sverige högre.

ECB:s ränteutveckling.

Ändå ligger ECB:s ränta vid 4.5 % och Feds vid 5.5 %, medan Riksbanken laggar med 4.0 %. Här finns gott om utrymme att täppa igen avståndet, ty i annat fall lär inflationen stanna på en hög nivå och kronan fortsätta sjunka i värde.

Amerikanska räntan är det primära riktmärket.

Till yttermera visso är grundproblemen inte lösta, varför inflationstrycket ligger kvar. Det gäller den europeiska energikrisen i kombination med sanktioner mot Ryssland, med sedvanlig bumerangeffekt. Gaslagren är kanske fulla nu, men sinar snabbt när kylan biter sig fast. Tysk och europeisk industri är fortsatt hämmad.

Bland problemets rötter finns även den långvariga stimulanspolitiken med minusränta, och det är hög tid att helt bita huvudet av den ormen med ordentlig ränta. Riksbankens mål och syfte kan inte vara att hålla medelklassen vid gott humör med låga räntor för bostadsspekulation, utan måste se till den större helheten. Inflation är det värsta av gift, och den måste därför pressas ned.

Den svenska styrräntan ska upp en bit till.