Kategorier
Politik USA

Orättfärdigt fördrag

Kristerssons marionettregim har nu undertecknat avtal med den amerikanska skurkstaten om att den senare parten får fritt träde till sjutton svenska försvarsanläggningar. Amerikansk personal verkar därtill under extraterritorialitet, med vilket menas att svenska lagar inte gäller för vederbörande.

I andra regioner där USA har baser – över åttahundra platser i världen – har sådan extraterritorialitet ofta utmynnat i konflikt med lokalbefolkningen, exempelvis på japanska Okinawa, där mängder av japanska flickor har blivit våldtagna av amerikanska kadetter, som dock bara i enstaka fall har blivit lagförda.

Avtalet är ensidigt, och ger inte Sverige motsvarande gång till amerikanska installationer. Det är därmed ett orättfärdigt fördrag, som i all praktik gör Sverige till en amerikansk vasallstat. Vi är inte längre ett självständigt land, och överbefälhavare Bydén är från och med i dag ersatt av Creepy Joe Biden.

Samtidigt har Nato-processen gått i stå,vilket har att göra med att USA alltjämt inte har gett Türkiet den flotta med F-16 som man kräver i utbyte för ratificering. Inte för att det brådskar, och i stort är förstås processen helt onödig, för att inte säga kontraproduktiv – nu har Moskva verklig anledning att rikta robotar mot svenska mål samt angripa svensk infrastruktur.

Men förr eller senare lär Ankara krypa till korset, nämligen när Washington skriver under pappret om försäljning. Det är emellertid inga goda nyheter för vårt land, utan involverar oss med automatik i det smutsiga amerikanska geopolitiska spelet, medan vi tidigare har kunnat bedriva en självständig utrikespolitik. Kristerssons regim har sålt ut Sverige som en hora till Washington.

På Expressens influencersida jublar man förstås, men man förstår då inte de vidare implikationerna av vad som nu timar. USA är inte en garant för freden i Europa och världen, utan ett aggressivt imperium som numera är hårt trängt och därmed synnerligen labilt, och som kommer att nyttja Sverige som en spelbricka på samma sätt som Ukraïna och andra nationer.

Att Moderaterna går med i Nato innebär emellertid inte att jag och andra medborgare gör det, och det kan vara värt att pröva detta underliga och icke rättsstatliga rättsförhållande närmare. Om amerikanska kadetter verkar utom svensk lagstiftning, kan dessa rimligen inte heller åtnjuta rättsligt skydd i Sverige.

Om man således tar fram sin AK-5 och skjuter ihjäl en grupp usonier bör man gå straffri, och det är då upp till Washington att begära utlämning, vilket med automatik kommer att avslås då sagda brott i USA renderar dödstraff. Mindre rafflande scenarier är mer trovärdiga, men kommer att ge svensk juridik våldsamt huvudbry.

Washingtons nickedocka.