Kategorier
Hongkong Kina Politik

Patriotism i Hongkong

Kina får inte ha ett hangarfartyg utan att det blir rabalder. Kina får inte heller ha en flygförsvarsidentifieringszon av samma utsträckning som sina grannar, ty det hotar «status quo». Överhuvudtaget får Kina inte göra det som västländer gör, i vad som inte kan betecknas som annat än värsta sortens hyckleri.

Den dubbelheten kommer särskilt till uttryck när det gäller Hongkong, till exempel i hur man gärna uppmuntrar till våld och ockupation av parlamentet på ett sätt man knappast gör på hemmaplan. Kina får inte heller implementera den säkerhetslag som Hongkong enligt dess konstitution ska ha, men som man har misslyckats ta fram på egen hand, ty det ses då som att man angriper demokratin.

Retoriken lyder konstant att «de sista resterna» av demokrati utplånas, vilket innebär att Hongkong måste ha haft en helt fantastisk demokrati när man utgjorde ickemedborgare i en brittisk kronkoloni under direkt ledning av en guvernör handplockad av 10 Downing Street.

Sådan retorik ekar nu återigen, då Kina fortsätter att sträcka upp Hongkong med krav om ett starkare edsförfarande för politiker och även tjänstemän i stadens styre. Det är i sig inget nytt att man svär en ed, och inte heller att man blir avstängd från vidare kandidatur om man missbrukar eden och därmed konstitutionen.

Nytt är emellertid att förfarandet vidgas och omfattar fler tjänstemän, och att det har ett starkare patriotiskt budskap. Konstitutionen förordar alltså ett land, två system, och har man en annan uppfattning, till exempel att Hongkong borde vara ett eget «land» eller en brittisk eller till och med amerikansk koloni, kan man uppenbarligen inte tjäna Hongkong och dess intressen. Är detta på något sätt oklart?

Hyckleriet här är förstås att sådana trohetseder ekar även i andra länder, inte minst i den amerikanska, där man i de flesta skolor dagligen tvingas svära trohet till republiken och «gud» i Pledge of allegiance, en ramsa som även dagligen läses upp i kongressen (efter bön ledd av en präst) och i mången organisation. Patriotismen får man i USA med bröstmjölken, men tycks alltså vara en styggelse i Hongkong.

Den som vill representera folket i den amerikanska kongressen måste naturligtvis ta en betydligt starkare ed: I do solemnly swear (or affirm) that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; and that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter: So help me God.

Det är inte så att man kan vägra svära eden, eftersom det är ett krav som föreskrivs i konstitutionen (art. VI): The Senators and Representatives before mentioned, and the Members of the several State Legislatures, and all executive and judicial Officers, both of the United States and of the several States, shall be bound by Oath or Affirmation, to support this Constitution; but no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States.

Man kan alltså inte tjäna USA om man inte svär trohet till konstitutionen och vad den står för, och nu kan man inte heller tjäna Hongkong om man inte svär trohet till konstitutionen och vad den står för, framförallt att Hongkong är en del av Kina (ett land). Frågor på detta?