Kategorier
Asien Kina Politik Taiwan USA

Slaget om Taiwan

Huruvida det någonsin blir några strider om Taiwan går inte att veta, och Xi Jinping har åter inskärpt den kinesiska huvudstrategin om att vinna slaget utan strid i Sunzis anda, det vill säga genom att inte utkämpa något krig alls, utan att locka in Taiwan i fållan med piska och morot.

När Kina skickar etthundrafemtio plan under en helg för att nosa kring Taiwans luftförsvarszon är det således ett sätt att tala om för republiken därstädes att man inte kommer att tolerera taiwanesisk självständighet. Snarare än en aggression kan man se det som ett sätt att förhindra att krig bryter ut, att sätta en gräns, att kontrollera situationen.

Taiwan har å sin sida, med benäget bistånd från omvärlden, blivit allt mer aggressiv i sin ansats att skiva självständighetssalamin, exempelvis genom att försöka etablera djupare politiska förbindelser med andra nationer under namnet Taiwan, samt genom att söka medlemskap i organisationer under eget namn.

För delar av omvärlden, enkannerligen USA och EU, är det kanske en given uppgift att söka försvara den taiwanesiska demokratin, men frågan är förstås hur välmotiverad man verkligen är när det kommer till kritan. Kinas motivation är samtidigt ställd utom allt tvivel, och man kommer vid behov inte tveka att införliva ön med våld, nämligen vid det tillfälle man själv väljer givet förutsättningarna.

Även om huvudstrategin är fredlig och frivillig återförening, måste man ha tillräcklig kraft att sätta bakom ambitionen, vilket då är piskan i sammanhanget. Kina flyger inte bara runt Taiwan för att påminna Taibei om Beijings beslutsamhet och för att ge sina piloter halvskarp träning, utan bedriver även frekventa övningar i landstigningsoperationer, samtidigt som man bygger upp sin flotta för att kunna ge sig i kast med det ganska svåra uppdraget att ta Taiwan.

Svårt, för att det kommer att ge stora förluster, och för att det alltid finns risk att USA griper in i handlingen, vilket kommer att förlänga och eskalera stridigheterna. Taiwan i sig kan intas ganska snabbt, men om det resulterar i vidare strider mellan USA och Kina kan det bli riktigt bittert. Kina är berett att ta det pillret, men frågan är om andra är det?