Kategorier
Liberalism Politik

Sparka kycklingarna vid ambassaderna

Personal vid beskickningar utomlands ska inte ha synpunkter på hur demokratin förrättas, utan ska tvärtom i egenskap av representanter för Sverige försvara den demokratin vid behov. Men genom att ifrågasätta tillståndsgivning för demonstrationer i Sverige, lägger man sig i just sådant man inte har att göra med.

Departementschefen Billström menar att det inte finns något viktigare än personalens säkerhet, men det gör det naturligtvis: demokratin i sig. Beskickningars säkerhet ska i första hand garanteras av värdlandet, och om så inte sker bör man helt enkelt evakuera.

Man kan jämföra med hur motsvarande amerikansk personal förhåller sig under perioder av amerikansk militär aggression världen över, och det vore helt enkelt otänkbart att man skulle ha synpunkter på Washingtons politik, allra minst på grundval av den egna säkerheten.

Debaclet påminner om hur politiska tjänstemän i den djupa staten uttryckte farhågor och missnöje inför ett eventuellt regeringsskifte omfattande Sverigedemokraterna, det vill säga en uppfattning som indikerar att man inte vet sin plats och inte förstår sin funktion.

De som nu offentligt uttrycker rädsla och oro bör ersättas med mindre räddhågad personal. Sverige kan inte ha utrikes stationerade funktionärer som låter omgivningen förstå att hot och våld lönar sig, och inte heller sådan personal som ifrågasätter demokratins fundamenta.