Kategorier
Kultur Politik

Streisandeffekten för Genocid-Uffe

Utrikesdepartementet lade upp en förmaning i sociala medier om att inte sprida Kristerssons famösa folkmordsgroda i bredare kretsar. Men å ena sidan lär få av dem det berör följa UD eller i övrigt ta notis, och å den andra fick saken därmed extra nyhetsvärde.

Vi har alltså återigen att göra med streisandeffekten, fenomenet att den som försöker lägga sordin på information i själva verket bidrar till att förstärka budskapet än mer. Det hjälper alltså inte att UD, statstelevisionen och andra aktörer med största gravallvar försöker lägga till rätta det skedda eller på annat sätt rädda «bilden» av Sverige, utan man förstärker blott budskapet.

Alla fattar här för övrigt att det var en felsägning, även i de översättningar som föreligger, men det nyttjas naturligtvis ändå för att sprida «andemeningen» bland folkmordsmoderater och andra som med automatik tar ockupationsmaktens parti och menar att apartheidstatens statsterrorism omfattande mord på 8 000 barn är «proportionerligt».

Kristerssons regim ansluter härvidlag bara till Genocide Joe och det ovillkorliga amerikanska stödet till den judiska etnostaten, oavsett vad denna tar sig för. Den retorik som emanerar från officiellt svenskt och europeiskt håll är alltså en helt annan än i övriga världen, där man har en mer neutral och med folkrätten kompatibel uppfattning.

När man trampar i en koblaffa, så som Kristersson gjorde, ska man stå still och låtsas som ingenting, och eventuellt ta skrattsalvorna med jämnmod tills det blåser över. Men Genocid-Uffe och det officiella Sverige valde här att indignerat vrida runt foten ytterligare i skiten, tills den träffade mediefläktarna och spred en tämligen dassig stank av Sverige i världsvida kretsar. Man tar sig för pannan…