Kategorier
Kina Politik USA

Sverige tar order från Washington

Den svenska regimen tycks ha fått direktiv från Washington om att motarbeta Huawei som leverantör av 5G, och kommer därför att presentera en skräddarsydd lag i det syftet. Man ansluter sig därvid till det amerikanska handelskriget mot Kina och deltar i mekanismer som förstör frihandelns grunder.

Paranoida amerikanska politiker har uttryckt oro för att Kina skulle kunna nyttja näten för spionage på det sätt som man själva har gjort genom Five eyes, men det är då inte en teknisk värdering utan en politisk. Ericsson och andra leverantörer har alltid byggt in spionkretsar i sin utrustning, som ett direkt villkor för att få tillgång till marknader.

Teknik är inte ett svart hål, utan kan alltid nagelfaras i detalj för att säkerställa säkerhetsrisker. Branschen själv ser således inga tecken på att Huawei, ZTE eller andra kinesiska leverantörer bygger in säkerhetsrisker i syfte att bistå den kinesiska regimen. Det skulle uppdagas med omedelbarhet om så vore fallet.

Det ligger vidare i dessa bolags självklara intresse att leverera säker kvalitet, eftersom man så att säga inte har för avsikt att avhända sig en global jättemarknad genom en spionskandal. Detta är privata bolag med vinstintressen, inte statliga konglomerat.

Saken handlar således om något annat, och de dumdryga invändningarna om att grundaren Ren Zhengfei har en bakgrund i Befrielsearmén (en naturlig väg för fattiga bybor på hans tid) eller att kinesisk lag påbjuder företag att bistå den kinesiska underrättelsetjänsten är inte giltiga. Det senare gäller inte för spionage, utan för nationens försvar, och har motsvarigheter i alla västliga demokratier.

Handelskriget har en poäng i att Kina har begränsningar för utländska företag på sin hemmamarknad, en ordning som måste åtgärdas. Men attackerna på Huawei är av en annan dimension och syftar till att beröva en konkurrent åtkomst till en global marknad, och är därmed ett led i att motarbeta Kinas fortsatta tillväxt, att innesluta landet.

USA känner sig ekonomiskt hotat av sin nya rival i österled, och föresätter sig därför att med alla medel bekämpa vidare avancemang. Vissa av dessa medel går på tvärs med sedan länge inarbetade och självklara västliga värden, och till den strategin ska Sverige inte låna sig.

Vi är ett exportberoende och frihandelsvänligt land, och vi ska inte såga av den gren vi sitter på genom att medverka i paranoid amerikansk politik. Vi ska inte heller böja oss för amerikanska påtryckningar, utan nyttja vårt medlemskap i EU för en starkare gemensam hållning.