Kategorier
Kina Politik Teknik USA

Tiktok: klockan klämtar för Trump och USA

De fyras gäng (Facebook, Google, Amazon, Apple) frågades i veckan ut i kongressen angående sin marknadsdominans. USA har sedan länge en ambition att stycka upp bolag som etablerar monopol och förhindrar konkurrens, och en del av teknikbolagen närmar sig en sådan position.

Mark Zuckerberg berättade i sitt försvarstal att de främsta techbolagen för tio år sedan uteslutande var amerikanska, men i dag istället är kinesiska. Han nämnde specifikt Tiktok som den snabbast växande rivalen om användarskaran.

Tiktok är en gren av kinesiska Bytedances (字节跳动) plattform för ultrakorta videor, med kinesisk motsvarighet i Douyin (抖音). Det är så man får förfara när villkoren för närvaro på de olika marknaderna är så olika, med separata grenar i Kina och övriga världen, och om Facebook vill göra entré i Kina är det således med en lokal app (kanske kallad 非死不可 eller något liknande).

Det amerikanska stolpskottet till president Donald Trump har nu emellertid deklarerat att han ska förbjuda Tiktok i USA genom dekret. Hans linje är att Tiktok utgör en «nationell säkerhetsrisk» och att den kinesiska regimen kan komma att nyttja alla dessa dansande och mimande tonåringar för spionage.

Det är naturligtvis ett svepargument utan någon som helst förankring i verkligheten, och det är en del i den aggression den amerikanska dårregimen visar mot Kina och dess teknikbolag. Å ena sidan är man oroad för de inhemska bolagens dominanta ställning, och å den andra vill man till varje pris se till att sinka kinesiska bolag som kan hålla konkurrensen vid liv.

Genom att angripa inte bara Tiktok utan även Huawei, ZTE och andra kinesiska bolag cementerar han de amerikanska bolagens nationella dominans, samtidigt som han demonstrerar att USA inte har något intresse överhuvudtaget att upprätthålla en fri marknadsekonomi under rättvisa villkor – när amerikanska intressen hotas kommer förbuden, tarifferna och sanktionerna fram med knäveckets reflex.

Världen i övrigt bör ta lärdom. Utbyte med USA kan bara ske så länge USA gynnas eller i vart fall inte missgynnas enligt devisen America first, samtidigt som amerikansk exceptionalism gör att alla de regler USA sätter för världen inte gäller USA självt. Det är ingen konstruktiv anda, och den är inte förenlig med traditionella västliga värderingar av fri konkurrens.

USA stod pall mot den japanska invasionen under 1980-talet, även om den kinesiska lär bli tiotals gånger värre. Icke förty är det en anstormning man har att hantera, i vart fall om man vill göra fortsatt anspråk på att vara den fria världens ledare.

USA kan sinka men inte hindra Kina, och Kina kommer oavsett vad USA gör att ta den tekniska ledningen i allt fler fält, samtidigt som ekonomin växer sig allt större än USA:s. Historien visar att isolationism och protektionism inte är verksamma medel för att hålla internationell konkurrens stången, utan tvärtom motverkar nationella intressen på sikt.

Paradigmskiftet är här, och de amerikanska försöken att hålla den verkligheten utanför är smått patetiska. För varje tick och tock som ljuder närmar sig den punkt då klockan klämtar för Trump, och i förlängningen ett USA som har tappat bort sig självt helt och hållet.