Kategorier
Europa Kina Kultur Liberalism Politik USA

Tiktokriffraff dödar Biden

Interwebben propagerar för närvarande hypotesen att Genocide Joe vill eliminera Tiktok för att appens algoritm genererar resultat i propalestinsk riktning, vilket då är i strid med den absoluta sionistiska hållning som Vita huset omhuldar. Säkerligen irriterar man sig i den politiska klassen över att Tiktoks algoritm inte är under NSA:s och FBI:s överinseende och därför inte kan styras i önskvärd riktning, men det är icke förty en paranoid konspirationshypotes som inte har med verkligheten att göra.

Man kan här notera att Tiktok i likhet med andra socialer inledningsvis gav motsatt resultat, i sionistisk favör, efter att Hamas lät skicka stormtrupper över den israeliska gränsen för att idka terror av ett slag som världen helt enkelt har fått nog av. Allmogen har inget att invända mot att Tel Aviv försvarar sig mot sådan illvilja, under proportionerliga former.

Sedan dess har emellertid mycket blod flutit i Jordan, och judestaten har utnyttjat situationen för att accelerera ockupationen och helt sonika jämna Gaza med marken, varvid den sionistiska skurkregimen har gjort sig skyldig till folkmord och andra brott mot mänskligheten. Man kanske har Bryssels och Washingtons – och de etablissemangsnära mediernas – oreserverade stöd i detta genocid, men i de breda massorna, enkannerligen bland ungdomen, när man en annan åsikt.

Tiktoks algoritmer svarar helt enkelt mot denna verklighet, medan andra socialer är politiskt styrda på olika vis i syfte att prioritera regimvänliga och vänsterliberala resultat samt i förekommande fall även skuggbanna eller utesluta sådana källor som är alltför avvikande gentemot etablissemangsnarrativet, inte bara avseende Israels folkmord på palestinier, utan även kriget i Ukraïna, pandemin med mera.

Elementärt har vi här emellertid att det amerikanska presidentvalet – och förmodligen även det judiska folkmordet i Gaza – kommer att vara överstökat när klockan klämtar för Tiktok framåt nyår, och att lagen om tvångsförsäljning – om den mot all förmodan överlever en rättsprocess – därmed inte hinner få effekt avseende denna fråga.

Vi har vidare att antipatin och aggressionen gentemot Tiktok är av äldre datum, ursprungligen initierad av Donald Trump, i harmoni med Vita husets generella ansats av att innestänga, angripa och obstruera Kina med alla tillgängliga medel i syfte att sinka landets vidare tillväxt och utveckling. När man inte kan konkurrera med Huawei, ZTE, Tiktok, BYD med flera, inför man istället tariffer, marknadsförbud, exportkontroll och så vidare, under ett övergripande argument om «nationell säkerhet».

Helst skulle man vilja lägga beslag på Tiktoks algoritm, som Meta med flera försökt kopiera utan större framgång, men det kommer helt enkelt inte att ske eftersom det är i strid med kinesisk lagstiftning att utan tillstånd sälja algoritmer av sådant slag. Zhongnanhai kommer givetvis inte att ge sådant tillstånd under former av «economic coercion», där den amerikanska regimen under den starkes rätt försöker roffa åt sig andras intellektuella egendom.

Till yttermera visso har Trump sent omsider kommit underfund med att Zuckerschmucks Facebook är ett betydligt större hot mot USA och dess vacklande demokrati, och han motsätter sig således numera försäljning av Tiktok. Den djupa statens angrepp mot honom efter the steal och hans sorti från Twitter med flera omständigheter torde ligga till grund för detta – när självaste presidenten blir bannad från socialer är det allvar.

Trumps ledning i opinionen är knapp men stabil – och kan accelerera efter Bidens angrepp på Tiktok.

Därmed är det upplagt för en rafflande valkampanj, i vilken man passande nog har satt Trump i rättslig tvångströja under en process som är noga förlagd i tiden för att gynna Creepy Joe, men som i vanlig ordning tycks få motsatt effekt. Genom att signera beslutet att avrätta Tiktok har Sleepy Joe samtidigt gjort sig till potentiell ovän med 170 miljoner användare, som dessutom till övervägande del motsätter sig hans stöd till Israels folkmord på palestinier.

Tiktok-pöbeln kan därför bli den kraft som slutligen avgör valet, och Biden-regimen faller då alldeles på eget grepp genom att fjärma sig från den yngre skara som nyttjar Tiktok och uttrycker propalestinska sympatier under Israels genocid. Säkerligen finns i dessa kretsar även stor antipati gentemot Trump, men givet allt annat lika har republikanerna nog en mindre fördel under rådande omständigheter, vilket kan bli den slutliga tungan på vågen.

Opinionsmätningar ger att Trump alltjämt har ett litet övertag, och att Creepy Joe har sämre resultat i förtroendemätningar än någon annan president, samtidigt som Bidens kognitiva ohälsa numera delibereras även i etablissemangsnära medier. Den sista aspekten lär dessutom komma än mer i fokus under kommande debatter – om Trumps rättsliga tvångströja så medger – då Sleepy Joe inte längre kan förlita sig på en teleprompter utan har att i realtid leverera svar inför det amerikanska folket. Vacklar han för mycket här, är saken helt enkelt avgjord.

Biden har usla förtroendesiffror i opinionen, vilket är till men för hans kandidatur.

Det är nu jänkarnas suveräna privilegium att välja president, men jag ska ändå heja på Trump som observatör. Mycket kan förstås sägas om denne knasboll, men han är trots allt en realpolitisk kraft som snabbt kan ställa en del saker till rätta, inte minst konflikten i Ukraïna och det europeiska säkerhetsläget.

Genom att fjärma sig från Europa blir det än en gång tydligt för Bryssel och nationella parlament att vi inte kan förlita oss på att utgöra en amerikansk vasall, utan har att etablera en egen och självständig roll i förhållande till både USA och Kina, en utveckling som är nödvändig för vårt vidkommande om kontinenten ska bli annat än en avdankad museipjäs.

Men framförallt kan Trump bli en motvikt mot den vänsterliberala dårskap som nu har gått alldeles överstyr, och han kan därvidlag bli en kraft för demokratisk renässans under verklig yttrandefrihet utan politisk styrning av narrativet, frågor som har än större bäring för oss undertryckta européer i den sovjetbyråkrati som heter EU.

Biden har snubblat färdigt.