Kategorier
Asien Korea Politik

Tronarvingen Gim Yeojeong

Nordkorea har inte utåt rapporterat några fall av corona, men underrättelsetjänster världen över meddelar att många tecken tyder på ett ganska omfattande utbrott. Bland annat är militära aktiviteter på sparlåga, och även nordkoreaner har börjat hamstra livsmedel i en första panikvåg.

Andra rapporter gör gällande att den store ledaren Gim Jeongeun har genomgått en kärlkirurgisk operation, men amerikanska och sydkoreanska källor är oense om allvarligheten i ingreppet och ledarens hälsa. Gim har inte synts till i offentligheten på ett tag.

Storrökaren Gim är överviktig och inte vid särskilt god hälsa för sina 37 år. Om han därtill drabbas av corona skulle läget kunna bli mycket allvarligt, och frågan väcks då vem som ska efterträda honom vid eventuellt frånfälle.

Svaret är emellertid givet, då Nordkorea i praktiken är en arvsmonarki. Platsen är vikt för systern Gim Yeojeong, och det finns inte utrymme för någon palatskupp med mindre än att hela landet faller samman i en blodig maktkamp.

Gim Yeojeong har basat över regimens propagandasektion, och finns alltid i broderns närhet. Hon hade en roll i att överbrygga spänningar under olympiska spelen i Sydkorea 2018, och visade då upp drag av charm. Hon har studerat i Schweiz tillsammans med brodern.

Man ska kanske inte hoppas på en snar kursändring vid ett eventuellt tronskifte, men något säger mig att Gim Yeojeong är bättre skickad att binda internationella kontakter än sin bror, och kanske är hon också den verkliga hjärnan i regimens kärna, sina 31 år till trots. Hon fungerar som broderns närmaste rådgivare.

Charmen ska man nog dock inte låta sig luras av. Det här är en tjej som är skolad i mord och som kan vara helt skoningslös, en förväntad egenskap bland det nordkoreanska ledarskiktet. Skulle hon ändå kunna mjuka upp landet?