Kategorier
Kina Politik USA

Trump kommer och går, men Kina består

De amerikanska sanktionerna mot Huawei har nu antagit en global dimension, då de flesta elektroniktillverkare är bundna till amerikanska halvledarprodukter. USA:s motiv är officiellt att man misstänker Huawei för potentiellt spioneri, men i praktiken är det ett illegitimt sätt att begränsa en överlägsen konkurrent från att ta över den inhemska amerikanska marknaden samt att skaffa sig ett överläge i förhandlingarna kring tariffer i handelskriget.

Arresteringen i Kanada av Huaweis finanschef Meng Wanzhou har samma bakgrund, och hon utgör ett möjligt förhandlingskort i Trumps försök att tvinga på Kina ett orättfärdigt fördrag – en påminnelse om hur Kina tvangs till motsvarande fördrag i det förgångna under amerikansk och annan kanonbåtsdiplomati.

Kina står och faller dock inte med Huawei, och den luttrade kinesiska ledningen kommer inte att tappa fattningen över denna vägbula. Man kommer inte heller att ge med sig under sådana omständigheter, utan står beredda att härda ut sämre tider för lång tid framåt – något man har en historisk vana av att göra.

Kina kan inte vinna ett handelskrig mot hela världen, men man är samtidigt den som kan härda ut längst. Kina kokar och har mängder med sociala uppror att handskas med, men man bemästrar situationen. Vid förvärrad ekonomi riskerar kommunistpartiet att tappa makten i en revolution, men förutsättningen är då att den sker naturligt och inte tvingas fram av omvärlden. I det senare fallet kommer kineserna istället mangrant att sluta upp till strid.

Motsvarande gäller inte i västländer, som redan i dag plågas av schismer och polarisering. Låt säga att Kina börjar flexa musklerna, stryper tillgången till de jordartsmetaller man kontrollerar till åttio procent samt mer noggrant saboterar den utvecklade leveranskedjan med Kina som nav? Västerländsk tillverkningsindustri skulle haverera på en månad, och de ekonomiska och politiska konsekvenserna skulle bli omfattande. Västvärlden har ingen som helst uthållighet.

Nu kommer det troligen inte att gå så långt, eftersom Kinas ledning är rationell och har betydligt längre framförhållning än Väst. Man kommer att lägga band på sina känslor och tålmodigt manövrera sig ut ur situationen. Men man kommer att lägga på minnet även denna aggressiva handling, och vid lämpligt valt tillfälle omsätta den i revansch.