Kategorier
Politik USA

Trump två punkt noll

Donald Trump är förstås en jävla idiot, en obildad tönt som saknar hyfs, en mobbare av rang och en inte helt statsmannamässig kandidat för ämbetet som Förenta staternas president. Men just därför är han också bäst skickad att riva ned de den djupa statens strukturer som under en längre tid har byggts upp och som alldeles har förgiftat det amerikanska samhället.

Det är ju inte så att han fabulerar när han hävdar att byråkrater och civila ämbetsmän i statsförvaltningen motarbetade eller obstruerade direktiv som emanerade från Vita huset eller kongressen, utan man lät högljutt basunera ut att man på så sätt ämnade protestera mot vad man uppfattade som en «illegitim» president.

Det där med att «opolitiska» tjänstemän opponerar sig mot den demokratiskt valda högsta ledningen har för övrigt paralleller även i Sverige och andra europeiska stater, exempelvis uttryckt av tjänstemän i den svenska statsförvaltningen i ett öppet brev 2018. Regeringskansliets medarbetare lät då förstå att man skulle sätta vissa principer högre än lojalitet med regeringen, underförstått en ministär med sverigedemokratiskt deltagande.

Även försvarsmakten har som bekant smittats av sådan värdegrundsideologi, då man tror sig finnas till för att försvara *2SHBTQIAP++-rättigheter och andra moderna doktriner snarare än landets gränser, oavsett regering och dess profil. Det är av den orsaken det benämns den djupa staten, omfattande element som av någon märklig moralisk högfärdighet tror sig stå över demokratin och dess valda ledamöter, att man har en annan och «viktigare» agenda än att exekvera den verkställande maktens beslut.

Det svenska kabinettet under Kristersson har valt att inte vädra ut unket stoff från den «långa marschen genom institutionerna», kanske för att man är djupt delaktig i verksamheten. Trump har däremot utlovat en veritabel vendetta mot var och en som inte vet sin plats och som har överträtt sina befogenheter. Det är ett lovvärt initiativ, ty sådan illegitim obstruktion i statsförvaltningen är en form av korruption, ett gift som fördärvar samhället.

Amerika förtvinar.

Om han vinner valet lär det därför bli enorma utrensningar, givet hur den vänsterblivna förvaltningen med alla medel söker punktera Trumps valkampanj, exempelvis genom att stapla åtal på åtal eller att förvägra honom den mest grundläggande demokratiska rättigheten, att ställa upp som kandidat i presidentvalet.

USA under den lallande pajasen Sleepy Creepy Joe, som naturligtvis inte är den som i realiteten styr, har utvecklats i allt farligare riktning när tjänstemän sköter ruljangsen medan Genocide Joe pratar med döda eller snubblar omkring, och även av det skälet skulle Trumps återkomst sänka temperaturen betänkligt i världen.

Han har redan aviserat att han ämnar avsluta kriget i Ukraïna, helt enkelt genom att dra in allt vidare stöd och ta en snackis med Putin. Trots sina många brister har han ändå en sällsynt förmåga att ta folk, om det så är Gim Jeongun eller Vladimir Putin. Att diskutera över en enkel burgare löser många fler problem än man kan tro.

Säkerligen kommer en ny mandatperiod med Trump inte att uppskattas i Bryssel, men det kunde samtidigt vara nyttigt med en påminnelse om att Europa måste stå självständigt och inte kan göra sig beroende av Washington. Det finns därför goda skäl att ge sitt stöd till herr orange, även för oss som inte äger rösträtt i valet.

USA förnedrar sig självt och måste få en renässans.