Kategorier
Hälsa Vetenskap

Vådlig statsmedial hälsopropaganda

Optimalt antal steg per dag är ett spörsmål som sedan länge är föremål för dispyt. Riktmärket om en myriad steg är därvidlag en god kompromiss och ett allmänt riktmärke, men i verkligheten är numerären beroende av individuella förutsättningar.

Däremot är det inte alls så som statsmedier hävdar att det skulle räcka med ynka 2 500 steg per dag, utan det är den absoluta minimipunkten vid vilken skadorna av helt sedentär livsstil kan börja motverkas. Statsteves besynnerliga rapportering hävdar att budskapet av studien i fråga inte alls är att fler steg är bättre, utan att «varje steg räknas».

Men den som läser studien i fråga ser att det huvudsakliga «budskapet» tvärtom är att varje ökning med tusen steg ger en minskning om 15 % i dödlighet, i ett helt linjärt förhållande. I grafen färgkodar man förhållandet med rött för 2 500 steg och grönt först efter drygt elva tusen steg, vilket är mer konsonant med tidigare rön.

Det finns sjävklart en punkt vid vilken de positiva effekterna av fler steg avtar snabbt, nämligen vid ungefär 15 000 steg för vuxna, och ytterligare en punkt vid vilken negativa effekter istället börjar inträda, vilket inte sker på den här sidan 20 000 steg för en normal person.

Alla steg är inte heller lika, och att gå 2 500 steg i sakta mak är inte samma sak som att springa motsvarande mängd. Ökad aktivitetsnivå ger således ytterligare hälsoeffekter, även om den högre intensiteten kan vara under en mindre andel.

En helt sedentär livsstil riskerar inte bara att medföra ett kortare liv, utan att livet i fråga präglas av de gängse folksjukdomarna. Det verkliga hälsobudskapet här är således att ju fler steg man tar i det dagliga livet desto längre och framförallt friskare liv – 2 500 steg är verkligen inte tillräckligt.

Jo, tio tusen steg är alltjämt ett gott riktmärke, och för verkligt god hälsa krävs mer än så.