Niklas Dougherty

Kinakännare och kulturarbetare, tillika webbprogrammerare, fotograf med mera. Fördriver tiden med film, litteratur, kod, foto och förkovring i andra ämnen. Hel fil. mag., halv civ. ing. (teknisk fysik/matematik).

Kosmopolit och internationalist, europé, västgöte och stridsyxing, med ursprung i Göteborg. Tidigare periodvis verksam i Arizona, USA, respektive Shanghai, Kina. Digital renässansmänniska. Världsåskådningen kan sammanfattas i och härledas ur följande ismer: libertarianism, pluralism och sekularism.

Ateist, nihilist, stoiker, minimalist, biologist, skeptiker och rationell egoist med dragning åt den klara tankens österländska tradition (chan, ru, dao). Sinofil sinolog, japanofil japanolog, polyglott filolog. På landet boende asfaltbarn som älskar megastaden. Lyckligt skild, en avkomma.


📧 liberal at dougherty punkt se