Om

En privat minimalistisk webblogg för ackumulation av mer eller mindre färdiga tankar kring samtidens frågor. Bloggen har existerat i ett antal tidigare inkarnationer, men har nu en betydligt mer tillbakadragen profil, med tonvikt på Kina, Asien, vetenskap, filosofi, språk, kultur samt besläktade ämnen. Ströposter i andra ämnen kan vara av mer dagsfärsk och mindre beständig natur. Grundtonen är (klassiskt) liberal, realpolitisk, sekulär och vetenskaplig. Verksamheten ska förstås som opinionsbildande och journalistisk.

Utgivare

För dougherty.se är utgivningsbevis utfärdat (MPRT 2018-094). Innebörden är att ordinarie lags mångahanda inskränkningar av Regeringsformens tämligen svaga yttrandefrihet, särskilt i den juridiska praktiken, ersätts av en något stringentare om än oerhört omfattande katalog av begränsningar enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Exempelvis omfattas inte reglering kring personuppgiftsbehandling enligt Allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679, GDPR).