Kategorier
Politik

Lita på regimens siffror?

Den officiella statistiken är i gungning sedan Statistiska centralbyrån lagt ut verksamheten på entreprenad hos en tveksam privat kontraktör. Statistik för arbetslöshet, bruttonationalprodukt, integration och mycket annat har således påverkats under flera års tid, med uppseendeväckande intermittenta «revideringar».

Varför en myndighet lägger ut sina centrala uppgifter på entreprenad är förstås en gåta från första början. Det är lite Transportstyrelsen över skeendet, att man slarvar med viktiga data istället för att hårt hålla på kvaliteten och integriteten med standardiserat förfarande inom myndigheten.

Men även utan dessa fadäser finns frågetecken kring hur regimen trixar med siffror. Genom att ständigt förändra definitioner och flytta ribban blir allt en enda röra utan sammanhang, med data som inte går att jämföra över tid. Siffrorna går inte att lita på, utan är putsade i syfte att ställa regimen i en bättre dager än eljest.

Betrakta till exempel arbetslöshetsstatistiken, som under många år har manipulerats genom att låta omvandla universitet och högskolor till arbetsmarknadspolitiska instrument, som förvaringsanstalter för arbetslösa utan vare sig reell behörighet till eller förmåga att tillgodogöra sig högre utbildning. På pappret har arbetslösheten bantats, men i realiteten bara förskjutits i tid, samtidigt som man har skjutit den högre utbildningen i sank.

Nyligen presenterades en forskningsrapport som visar att Brottsförebyggande rådet på samma sätt manipulerar statistik för att passa regimens syften. Det många länge har misstänkt besvarades således jakande när saken slutligen undersöktes vetenskapligt. Rapporter har «rättats», det vill säga tillrättalagts för att harmonisera med regimens politik, samtidigt som man konsekvent har undlåtit att redogöra för en viss sorts statistik.

I sin iver att öppna hjärtan och gränser har regimen därtill fullständigt tappat kontrollen över så kallade samordningsnummer, och har därför ingen aning om hur många som egentligen befinner sig i landet, med eller utan papper. Välfärdsbedrägerierna duggar tätt, och flera hundra personer kan finnas registrerade på samma bostadsadress utan att relevant myndighet agerar.

Det här är en regim som å ena sidan saknar all kontroll över utvecklingen, som aldrig har gjort en kalkyl eller konsekvensberäkning av sin generösa migrationspolitik, men som å andra sidan inte heller drar sig för att vid behov manipulera data, ändra definitioner, instruera myndigheter att publicera data på obekväm tid samt politisera den forskning som ligger till grund för datan.

Regimens siffror är helt enkelt inte pålitliga, utan man får vid behov nyttja ställföreträdande parametrar för att bilda sig en klarare uppfattning om rikets tillstånd.