Kategorier
Kultur Vetenskap

Civilisationens vagga

Ursprung tenderar att fascinera mig, vare sig det gäller skriften, språket, livet, människan eller för den delen universum, och jag lägger gärna tid på att bilda mig och i förekommande fall även att hjälpa bilda andra.

Källor härvidlag är i internets tidevarv förstås bland annat tuben med flera liknande videosajter, massiva depåer av högst blandad kvalitet som paradoxalt nog ändå håller segment av en klass som inte ens överträffas av professionella nätverk – det här är public service broadcasting på riktigt, till skillnad från det doktrinära skräp som statstelevisionen utgör.

Bland godbitar jag inte kan avstå från att dela härstädes finns ett par måste se-dokumentärer om den första mänskliga civilisationen i Sumer samt den senare bronsålderskollapsen i samma område, presentationer man kunde tro härrör från någon mediejätte i historiefacket, men som i huvudsak är en mans enskilda verk – även det en funktion av modern teknik.

Det rör ett par kritiska ögonblick i människans historia, som bara flyktigt berörs i skolan och för många är ganska okänd materia, trots att det är själva fundamentet för senare civilisationer under antiken – sådan historia som exempelvis Skolverket inte anser är intressant att lära ut. Ändå är frågan om var vi kommer ifrån helt central för människan, och i en mening är landet mellan floderna – Mesopotamien – svaret.