Kategorier
Politik

Folkmordsmoderater

Men alltså… tanken att Sverige och EU skulle stå enat i att den judiska ockupationsmakten har rätt till folkmord – förlåt, «försvar» – är fullständigt verklighetsfrånvänd, och kan bara kläckas av en statsminister som är fullkomligt isolerad i sin bunker i Sagerska respektive Rosenbad.

Det finns ingen sådan enighet om Israels «fullskaliga» och olagliga invasion av Gaza och andra brott mot mänskligheten, utan är en fråga som sedan länge delar Europa i två läger: de som likt Kristersson står upp för judarna oavsett vad, och de som stödjer sig på folkrätten och den egentliga «regelbaserade världsordningen» under Förenta nationerna. Sannolikt är den senare falangen i klar majoritet.

Varken von der Leyen eller Kristersson äger rätt att uttolka folkets vilja, och har i övrigt inget som helst mandat att ta parti för apartheidstatens genocid gentemot palestinier. Tvärtom förlorar man varje uns av trovärdighet, i den mån sådan har funnits, när man försvarar israelisk statsterrorism gentemot civila palestinier i det under blockad utsatta Gaza.

Har stassmistern och hans skräckkabinett «tagit avstånd» från eller fördömt de israeliska bombningarna mot civila palestinier, till dags dato omfattande 16 000 döda varav 8 000 barn? Det är en offerskörd som inte ens två år av ryskt-ukraïnskt krig kan matcha, men som enligt den svenska moderatregimen anses vara ett «proportionerligt» svar.

Det är just på grund av sådana pajasar som Kristersson som vi i Sverige och Europa har en stor palestinsk och annan arabisk diaspora, med vilken följer omfattande antisemitism som man nu sent omsider har förstått utgör ett problem för judar i Sverige. Men med Kristerssons naiva inställning lär än fler palestinier invandra, och därmed förvärra problemet, eftersom man ger grönt ljus för folkmordsstaten Israel att bedriva etnisk rensning i Gaza.

Kristersson har hål i huvudet, och förstår inte heller innebörden av demokrati när han ånyo fördömer folkliga protester. Tidigare har han haft invändningar mot koranbränningar, men tycks nu vända på en femöring för att ta en annan grupps parti enligt hävdvunna hierarkier, utan tillstymmelse till respekt för principer kring yttrandefrihet. Bara avgå‽

Sveriges stassmister är en pajas.