Kategorier
Europa Liberalism Politik

Frihetsvåg över Europa

Geert Wilders kammade hem valet i Nederländerna efter en makalös spurt, som sannolikt är resultatet av Hamas’ terror i Israel i kombination med habila framträdanden i debatter. Den islamkritiske veteranens parti PVV tog inte mindre än 23.6 % av rösterna, och blev därmed största parti.

Men för att regera behöver Wilders kompromissa med andra partier, vilket med nödvändighet tar udden av hans radikala agenda. Närmast tänkbara kandidater är konservativa VVD (15.2 %) och agrarpartiet BBB (4.7 %), och i praktiken lutar det åt en minoritetsregering.

Partij voor de vrijheid har annars på programmet punkter som i allt väsentligt rimmar med andra nationalistiska partiers i Europa, som migrationsstopp, EU-skepsis och islamkritik. Bland annat vill man förbjuda moskéer och koranen, excesser som inte är möjliga att genomdriva i ett huvudsakligen liberalt land som Nederländerna, men som ändå sätter grundtonen.

Wilders’ parti är i likhet med andra europeiska nationalistpartier proisraeliskt och «familjevänligt», men är samtidigt typiskt nederländskt i ambitionen att stödja Q-rörelsen, abort och eutanasi. Som andra nationalistpartier har man ett vänligare förhållande till Ryssland.

Det senare har viss bäring på europapolitiken, då man kan skönja ett geografiskt band av nationalistpartier längs östgränsen, från Sverige och Finland ned till Polen, Ungern, Serbien, Slovakien och Kosovo, varvid Italien, Schweiz och Nederländerna utgör de första västeuropeiska medlemmarna i denna grupp.

Sannolikt har kriget i Ukraïna haft en viss biroll i valutgången, då Nederländerna är tämligen gasberoende. Wilders’ framgångar kan således bli en black om foten för den europeiska ambitionen att stödja Kiev, och därför småningom leda till fred. Till yttermera visso lär Europa allt mer komma att omfamna en stramare migrationspolitik i takt med att allt fler länder markerar missnöje med tingens ordning.

I likhet med argentinske libertarianen Javier Milei är Wilders ett slags «tokliberal» med en rad underliga punkter på agendan, men i huvudsak dröjer det sig här om en frihetsvåg som sveper över Europa, en rörelse som syftar till att återställa ordningen på den sargade kontinenten efter många år av vänsterliberal woke, massinvandring och annan misshandel av det europeiska folk. Det måste man välkomna.