Kategorier
Kina Politik

Främmande blommor, kinesisk honung

Svenska universitet ska inte utbilda kinesisk militär, slår en ledarskribent fast. Detta med anledning av att Befrielsearmén nyttjar utländska lärosäten för att vässa sina egna forskares kompetens, enligt metoden plocka främmande blommor för att göra honung i Kina (异邦采花,中华酿蜜).

Huvudsakligen skickar Befrielsearmén doktorander till Five Eyes-länder, men även Sverige och en del andra framstående mindre länder är attraktiva. USA har numera infört restriktioner för forskare med bakgrund i Befrielsearmén, och fler länder överväger liknande åtgärder.

Huruvida detta ligger i Sveriges intresse är kanske en intressant fråga, men på en och samma gång menlös. Vi har ett öppet system som välkomnar studenter från världens alla länder, och hur de förvärvade kunskaperna senare används går i allmänhet inte att veta. Det finns inget som hindrar att civila forskare nyttjas i försvarsindustrin.

Kina har inte heller dolt sina ambitioner, utan har deltagit i det öppna systemet. Inget hindrar dock att man framgent låter registrera PLA-anställda vid civila universitet för att kringgå hindren. Hur ska universiteten kunna kontrollera detta? Ska man månne förbjuda doktorander från Kina rakt av, under den numera vanliga devisen att de nog är spioner?

Vidare kan det inte anses vara något fel i att utveckla sitt försvar. Kina är inte en expansiv makt, men väl en allt mer kompetent sådan. Argumentet att Kina är en diktatur håller inte, för man tillämpar inte samma måttstock för andra länder med tvivelaktiga demokratiska meriter – det är speciellt riktat mot Kina, som en del av ett nytt slags kallt krig.

Det följer därvid konturerna av ett mönster som blir allt tydligare, med handelshinder mot Huawei, förbud för Nasa att samarbeta med den kinesiska rymdflygstyrelsen och så vidare. Om man kan samarbeta med Ryssland, varför skulle då Kina vara annorlunda, om det inte handlar om ett frontalangrepp för att hindra den annalkande stormaktens vidare avancemang med alla tillgängliga medel? Man kan med fog ställa sig frågan om det ligger i Sveriges intresse att delta i detta spel.