Kategorier
Kina Politik

Huaweispionen Snowden

Kinaparanojan i FP-pressen är nu fullt utvecklad. Expressen menar till exempel att Kinas mål är att bli världens enda supermakt, medan DN-tidningen tror att socappen Tiktok är en nationell säkerhetsrisk. Joråsåatt… Budskapet är att vi inte bör släppa in «kinesiska mullvadar» i vår digitala miljö, exempelvis genom att låta Huawei bygga 5G-nät.

Det finns anledning att noga utvärdera alla prospekt som rör infrastruktur och utländska entreprenörer, men det sagt finns inget som säger att Huawei skulle utgöra en större säkerhetsrisk än andra. Det räcker inte att man hatar Kina och dess kommunistparti, utan det måste till mer substans för att förfäkta en sådan ståndpunkt.

Det var så att säga inte Kina som avlyssnade Angela Merkel 2002–2013, utan amerikanska NSA. Och inte bara Merkel, utan valfri medborgare i såväl USA som övriga världen. USA, Kanada, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland har sedan länge ett tätt samarbete i signalspaning under det informella namnet Five Eyes, med ett löst samarbete med hela Västeuropa – FRA är vår part i målet.

USA har från första stund begärt att telekomföretag i sin utrustning bygger in bakluckor, så att amerikansk och annan säkerhetstjänst vid behov ska kunna tappa näten på godtycklig information. I annat fall kan man glömma den amerikanska marknaden, och blir därtill belagd med exportförbud om de egna produkterna har så mycket som en amerikansk mutter som komponent. Luckan har nyttjats för att avlyssna europeiskt näringsliv, för att tjäna amerikanska intressen.

Den verklighet Nerbrand et al vid FP-pressen fruktar är alltså sedan länge verklighet, fast med en helt annan aktör vid rodret. Frågan man bör ställa är varför visselblåsaren Edward Snowden befinner sig i halvdiktaturen Ryssland, och varför inget demokratiskt land vill ge honom den asyl han förtjänar. Snowden visade för oss alla vad som egentligen sker, men vi tycks inte bry oss – bättre då att måla upp en fiktiv fiende som Kina.

Huawei kan emellertid inte ställa sådana krav om bakluckor, och om man ändå gör det blir det naturligtvis ingen affär. Man kan inte heller i hemlighet bygga in sådan funktionalitet, eftersom allt kan – och kommer – att baklängeskonstrueras. Tekniken är inte en svart låda, utan kan verifieras.

I sina egna nät har man dock sådan funktionalitet, nämligen den nationella «brandvägg» som ytterst har konstruerats med hårdvara från Cisco, Ericsson med flera, innan Huawei och andra inhemska företag hade kompetensen. Men det är alltså en nationell angelägenhet, och har inte med saken att göra.

Paranojan kring Huawei är därför fullständigt befängd. Kina har heller inget mål att bli en global supermakt, utan enbart att kontrollera sin egen domän till fullo. Beskrivningen passar bättre in på USA, ett imperium som kräver ständigt krig och konflikt för sin existens – det är ingen tillfällighet alls att det är Five Eyes som just nu i samförstånd driver agitation mot Hongkong.