Kategorier
Politik

Skenrättegång avslutad

Det var förstås tämligen väntat att förra ambassadören i Beijing Anna Lindstedt skulle frias från de märkliga anklagelserna om egenmäktighet i förhandling med främmande makt. Det är inte ett normalt åtal.

Att åklagare Ihrman valde att åtala på en så svajig grund, och att han därtill sedermera förordade villkorlig dom, indikerar att han har kommenderats av regimen att agera sålunda, för att lägga ut dimråder och skydda personer högre upp i näringskedjan.

Det är inte som man kunde tro ett utslag av paranoja, utan ett uttryck för att Utrikesdepartementet är halt som en ål och gång efter annan har slingrat sig i denna och andra frågor. På Wallströms och numera Lindes institution har man gjort det till rutin att förstöra handlingar och på annat sätt agera som i korrupta stater, för att minska insynen i hur man handlägger internationella ärenden.

Fallet Gui Minhai är härvidlag en känslig fråga, och det är en byk som småningom behöver grovtvättas för att utröna vilken strategi Stockholm har tillämpat. Man har velat lägga allt fokus på hantlangaren Lindstedt, men såvitt man kan förstå har hon agerat rationellt och med engagemang, samt inte minst med förståelse kring realistiska lösningar i fallet.

Den realismen saknas av allt att döma lika mycket vid UD som bland medier och kulturpersonligheter som vill utnyttja fallet för att godhetssignalera och ställa sig själva i rampljuset, på bekostnad av såväl Gui som hans aningslösa dotter. Men när det skiter sig sticker man kniven i sin ambassadör och vänder henne ryggen.

Eftersom UD inte självt har gjort någon polisanmälan är det tveksamt huruvida Lindstedt kan räkna med någon kompensation eller annan upprättelse. Säpo och åklagarämbetet har agerat bulvaner åt regimen, och med en fällande dom skulle man enkelt kunna sparka Lindstedt.

Med en friande dom blir saken mer komplicerad, och Ihrman har då möjligheten att köra saken i långbänk ända upp till högsta domstolen för att begrava ärendet. Det är samtidigt en gammal och irrelevant lag, och jurister är nu så beskaffade att de gärna vill pröva även sådana för att få klarhet. Vi får avvakta den vidare processen.