Kategorier
Politik

Judisk apartheidstat

Konstitutionen berättar att landet är det judiska folkets nationalstat, och därmed är Israel de jure en apartheidstat – eller en hafrada-stat med motsvarande hebreiska term av att separera judar från palestinier medelst barriärer av olika slag. Därtill kommer naturligtvis den mer praktiska delen med bosättarpolitik för att långsamt lägga beslag på hela Palestina och driva ut den nativa befolkningen.

Varför en «debatt» om sådana självklarheter plötsligt bryter ut beror på att Mellanösterns enda ockupationsmakt har gott om vänner i den judiska diasporan världen över, samt inte minst bland Israel-kramande falanger här och var. Som all annan kritik gentemot den judiska staten, räknas det således som «antisemitism» att hävda Israels status som en rasistisk skurkstat.

Det är Europas skam och skuld som då åter blossar upp, varför man låter saken bero och avstår från kritik för att inte framstå i dålig dager. Av detta skäl finns här en tydlig uppdelning mellan Väst och det globala Syd, där det senare blocket inte har något med den smutsiga antisemitiska historien att göra och därför förmår se klarare på saken.

Det är inte heller så som de judiska företrädarna berättar att man försöker dra paralleller mellan Sydafrikas apartheidsystem – apartheid är nederländska för åtskillnad – utan det rör sig om en internationell konvention som definierar apartheid – segregation – som ett brott mot mänskligheten, närmare bestämt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen ICC. Regimen i Tel Aviv har inte ratificerat stadgan, medan vapendragaren USA har dragit tillbaka sin ratificering.

The crime of apartheid definieras i artikel 7, paragraf 1j, som en del av brott mot mänskligheten, tillsammans med mord, utrotning, förslavning, deportering av befolkning, tortyr med mera, av vilka flertalet är tillämpliga i den israeliska frågan:

«The crime of apartheid» means inhumane acts of a character similar to those referred to in paragraph 1, committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime.

Flertalet människorättsgrupper och ett stort antal rapportörer har slagit fast att Israel bedriver apartheidpolitik, och det är således ställt utom allt tvivel att Israel är sina slaktares arvtagare i det att man söker vidga sitt livsrum på andras bekostnad, under den likaledes identiska vanföreställningen om att man har något slags historisk «rätt» till Palestina.