Kategorier
Kina

Skyskrapsanalys

En bank i Hongkong har kommit fram till att den massiva utbyggnad av skyskrapor som sker i Kina, och för all del även i eftersläpande Indien, är ett tecken på en förestående kollaps i dessa länder. Beviset för detta, menar man, utgörs av att 1930-talets stora depression följde raskt på färdigställandet av Chrysler-skrapan och Empire-byggnaden i USA. Recessionen följer alltså efter en mer febril aktivitet, och när den aktiviteten upphör faller hela marknader som dominobrickor.

Men detta är ekonomer som här försöker hantera matematik, ett område de inte alltid är kompetenta att handskas med. Vad vi har är ett par korrelationer, men en korrelation innebär nu en gång för alla inte nödvändigtvis att ett samband föreligger. Och även för korrelationer är underlaget alldeles för skralt för att kunna åberopas; trettiotalets kris hade kommit och gått alldeles utan amerikanska skyskrapor.

Den senaste krisen, som vi ännu genomlever, kom för övrigt efter ett långt uppehåll i amerikanskt skyskrapebyggande, faktiskt lagom efter det att en av de mer spektakulära byggnaderna revs ned av några flygplan, vilket då talar emot hypotesen. Faktum är att den bolånekarusell som var en del av krisen byggde på betydligt lägre objekt, nämligen tvåplansvillor finansierade med alldeles för förmånliga lån.

Kina så. Jo, där finns lokala fastighetsbubblor, delvis till följd av felplanerad byggnation som lämnar mängder av skrytbyggen outhyrda. Men bubblan är inte större än att den kan hanteras av Partiet, som naturligtvis ligger som en hök över sådana orosmoment.

Att Kina bygger oerhört mycket och oerhört högt beror dels på att man har släpat efter under stora delar av 1900-talet när man varit upptagna med att forma en ny nation, dels på att man har en oerhört likvid budget och en konstant hög tillväxt runt tio procent, dels på att faktiska behov föreligger att ge husrum åt ytterligare flera hundra miljoner människor i en kraftig urbaniseringsfas, liksom åt ett kraftigt expanderande näringsliv.

Kina kommer att köra in i väggen förr eller senare, om än inte på överskådlig tid, men det är då till följd av att den naturliga tillväxtperioden är avslutad. Tecken på det är inte bara att man bygger betydligt färre skyskrapor, utan visar sig på de flesta marknader. Man hade kunnat göra ett liknande utspel om korrelation mellan kriser och efterfrågan på, låt säga, glass.

Shanghai