Kategorier
Kultur Politik

Smäller det i Malmö?

Schlagerfestivalen är ett evenemang jag inte har beskådat sedan barndomen, eftersom den så kallade musik företeelsen representerar är på just barns naiva nivå. Inte heller i år avser jag slösa tid på skiten, men däremot ska jag hålla ett extra öga på kringarrangemangen.

Detta för att arrangören har ådragit sig häftig kritik för att ha tillåtit folkmördarstaten Israel att delta, under den skruvade logiken att man är «opolitisk». Men att man uteslöt Ryssland 2022 och senare är naturligtvis en fullt politisk handling, och man borde ha gjort likadant med judestaten – det är helt enkelt märkligt hur man alltid har dessa dubbla måttstockar.

Lika politiskt är beslutet att inte tillåta palestinska flaggor under spektaklet. Däremot sägs det gå bra med «pride»-flaggan, så länge den används «opolitiskt». Flaggan är under alla omständigheter just politisk, men man får tolka det som så att alla de förment goda politiska uttrycken är tillåtna, medan man friskt saxar allt annat.

Politisk flagga oavsett hur den renderas.

Man kan visserligen förstå att arrangören vill undvika konflikt och bråk, men då ska man alltså vara konsekvent i sitt agerande. Konsekvens i detta fall är att porta Tel Aviv på samma sätt som tidigare Moskva, och att inte tillåta andra flaggor än deltagarnationernas. Istället har man valt en vänsterliberal etablissemangslinje, vilket då bäddar för problem.

Utöver regelrätta protester i arabtäta Malmö finns påtaglig risk för attentat av olika slag, och terrorgrupper har fått en fullständigt unik måltavla att fokusera på de kommande dagarna. Det vore närmast tjänstefel att inte agera under de givna förutsättningarna, och därmed tillrättavisa den uppstudsiga kringkastningsunionen EBU likväl som kaxiga statstelevisionen och Malmö.

Huvudarrangemanget kanske är välbevakat, men det finns gott om mål i omnejden för ändamålet. Man kan exempelvis slå mot judiska församlingen eller någon kyrka, eller varför inte en hederlig lastbilsattack i trakterna kring Stortorget? Staden har inte terrorsäkrat miljön, så som man kunde tro hade skett efter angreppet i Stockholm.

Terrorn är ju funtad så att den kan angripa valfritt civilt mål med ungefär samma effekt. Om man mejar ned folk i en teater eller ett snabbköp i anslutning till festivalen, kommer det således att förstås och tolkas som ett angrepp på melodikrysset.

Om det verkligen smäller i Malmö är den stora frågan vilka ursäkter ansvariga för arrangemanget och säkerheten kommer att leverera, och huruvida allmogen kommer att godta rappakaljan. Man kan rimligen inte hävda att man «inte såg det komma».

Otillåtet tröjmotiv under den politiska schlagern.