Kategorier
Politik

Vårens «Jimmie moment»

Minns du Folklistan? Det var ett populistiskt försök att fiska EU-pengar inför det stundande valet till europaparlamentet, men initiativet dog redan i vaggan. Kanske mest på egen sjuklighet, men en starkt bidragande orsak är att en «affär» småningom seglade upp och så att säga dränkte barnet.

All reklam är bra reklam, och de etablissemangsnära stats- och kommersmedierna i huvudfåran har just spikat upp Jimmie och Sverigedemokraterna stort på varenda skärm och affisch i landet. Visserligen inte i syfte att haussa partiet, men som alltid när man försöker dissa sverigevännerna, blir effekten den rakt motsatta – man lär sig aldrig.

Så även denna gång, särskilt som argumenten om en «trollarmé» om ett halvt dussin spelevinkar som gör satir i lätt anonymiserade konton inte riktigt tas på allvar av andra än det vänsterliberala etablissemanget. Svensson rycker på axlarna, och blir nog mer bekymrad över den moteld som anläggs.

Förbudslinjalerna i Folkpartiet föreslår således på förekommen anledning och helt förväntat att anonyma politiska budskap bör förbjudas, i vart fall i den skattefinansierade partikultur där partierna får bidrag för politiska kampanjer. Återstår bara att bevisa att just dessa medel går till detta slags verksamhet, och man lär i övrigt inte kunna införa ett så drakoniskt förbud utan att göra stora hål i grundlagen. Spel för gallerierna.

Sossarna under Anderssonskan har dock för vana att på allvar perforera sagda grundlagar med allt fler hål i form av hänvisning till allmän lag, och föreslår i samma andetag identifiering i socialer för att kunna knyta budskap till personnummer, för vidare registrering av Expo. Det är ytterligare ett exempel på digital konvergens med Kina, något jag förutspådde för länge sedan i en uppsats, men som icke desto mindre är djupt beklagligt. Här talar vi Östtyskland snarare än socialliberal diktatur.

Sossarna, som själv har och har haft motsvarande trollkonton på nätet, och som dessutom har en alldeles riktig trollfabrik i form av den vänsterblivna statstelevisionen, ser det alltid som ett «hot mot demokratin» när socialdemokratisk politik angrips, men demokratin har inga som helst problem med anonym agitation – det är i själva verket en demokratisk grundbult att gyckla och bedriva opinion under pseudonym.

Det lär nu inte gå hem i opinionen att driva frågor kring identifiering på socialer eller för den delen förbud mot Tiktok, så som dårliberalerna och socialisterna föreslår. Kontentan av denna storm i den svenska ankdammen blir därför att Sverigedemokraterna kammar hem spelet genom att få allt strålkastarljus, medan partierna kring spärren blir osynliggjorda.

Halvvägs in i mandatperioden spelar detta ingen som helst roll för den sedvanliga inrikespolitiken, men kan ge som effekt i europavalet att ett eller ett par av de vänsterliberala småpartierna halkar ur. Och det var nog inte etablissemangets tanke.

Allt fokus på Sverigedemokraterna.