Kategorier
Politik

Anmäl papperslösa eller säg upp dig

Personnummer är ett socialistiskt sattyg, en mekanism för att kontrollera människor in absurdum från vaggan till graven, en sorts boskapsmärkning tillämpad på människor. Men detta statens nummer är samtidigt en garant för rätt till vård och andra förmåner i det socialistiska välfärdssystemet.

Frågan är emellertid varför den socialiststat som vill kontrollera medborgarna i parti och minut samtidigt vill låta ett annat klientel slippa samma kontrollmekanism, nämligen den klick av «papperslösa» migranter som kan glida på en räkmacka i systemet och därtill få fri tandvård, till skillnad från de «skattskyldiga» undersåtarna.

Dessa hundratusen eller fler sociala turister utan rätt att uppehålla sig i landet göder den svarta marknaden genom att låta sig utnyttjas som informell arbetskraft, alternativt deltar i den kriminella verksamhet som så svårt plågar vårt land. Ingendera existensen är till gagn för samhället, utan är en varböld som måste desinficeras och läkas.

På senare tid har en del politiska krafter aviserat skärpning i frågan, varvid dessa skuggsamhällets aktörer ska belysas, registreras och småningom hanteras på bästa vis. Men detta förmenta «angiveri» har fått andra samhällsaktörer att reagera negativt, bland andra vårdpersonal och lärare som inte vill delta i mekanismen, utan ser det som sin «plikt» att bistå «medmänniskor».

Låt mig sy sår och låt mig göra mitt jobb, som någon skribent uttrycker saken, med hänvisning till att det är polisens sak att spåra papperslösa. Men detta är en felsyn, och den som har sådana sympatier har inte förstått sin plats i systemet.

Som anställd i det allmännas tjänst för det allmännas medel, ska du tjäna allmänheten, det vill säga det kollektiv som gemensamt bidrar med skattemedel för att upprätthålla verksamheten, och inga andra. Det finns en given krets som har rätt till vård eller andra tjänster i detta system, nämligen de som är medborgare eller på annat sätt kan knytas till det gemensamma försäkringssystemet, som är baserat på personnummer.

Du ska verka för att upprätthålla detta system, och sörja för att rätt vård tillkommer rätt person, per allmänna medel eller för egen kostnad. Även om vederbörande medges rätt till vård i egenskap av utomstående detta system, är det fullt rimligt och självklart att detta bokförs på samma sätt som när vi övriga kossor i den märkta boskapen så noggrant registreras för minsta åtgärd.

Som skattskyldiga medborgare vill vi känna oss trygga i att du behandlar oss rättvist, och inte missgynnar din ställning för att utöva aktivism bortanför demokratiskt beslutade ramar. Sådan aktivism kan du delta i på fritiden, för egna medel, om du så vill, men inte som anställd av det allmänna. Säg i så fall upp dig och lämna verksamheten.