Kategorier
Kultur Politik

Fängsla Klimat-Greta?

Klimat-Greta är nu officiellt en kriminell brottsling, efter att i rätten ha dömts till böter för ohörsamhet mot ordningsmakten. Beloppet om femtonhundra spänn ska ställas i relation till att tösen har mottagit tiotals miljoner i donationer av universitet och privatpersoner, som ser henna som ett orakel i klimatdoktrinen.

Bötesbeloppet påverkar alltså Klimat-Greta lika lite som en P-bot bekymrar den ständigt felparkerande Jan Guillou, och man undrar därför vad syftet med denna juridiska fars är. Det enda man åstadkommer är att ge flickan mer uppmärksamhet, och inte minst incitament för fler galna miljöaktivister att följa i hennas spår.

Klimat-Greta och hennas anhang hade åtminstone vett att angripa oljebilar i en avskild hamn, snarare än att blockera allmänna vägar och hindra framfart för ambulanser och utryckningsfordon, så som andra klimatdårar har gjort vid ett antal tillfällen.

Problemet är emellertid att denna skock blir uppmuntrad av hennas upptåg, och därmed sporras att intensifiera sin ekoterror gentemot allmänheten. De löjliga bötesbeloppen blir än lägre om man finansierar med en kollektiv aktivistförsäkring.

Därmed ökar risken för att en allvarlig olycka ska inträffa i samband med en sådan aktion, exempelvis att en person avlider under transport till sjukhus. Alternativt blir någon aktivist ihjälslagen av uppretade bilister, eller möjligen ihjälkörd av misstag – det är väl i så fall ett mindre problem i sammanhanget.

I rätten angav Klimat-Greta «nöd» som motiv för dådet, med hänvisning till att det pågår en «kris som hotar liv, hälsa och egendom». Men en sådan «kris», under antagande att en sådan verkligen skulle föreligga, är i så fall inte av omedelbart slag och har vidare ingen direkt koppling till just dessa tankbilars verksamhet, varför ingen grund för ansvarsfrihet finns. Därav boten.

Mer intressant skulle vara om åklagaren hade försökt leda i bevis att Klimat-Greta i egenskap av ledarfigur inom klimataktivismen har ett mer övergripande ansvar för sådan terrorverksamhet, varvid den övre delen av straffskalan skulle kunna komma i fråga. Fast Klimat-Greta bakom galler skulle nog bara ge profetinnan efterlängtad martyrstatus.

Nåd och nöd från Klimat-Greta, som brinner på klimatkorset för våra synder.