Kategorier
Liberalism Politik

Musk fuckar facket

Sverige är ett avvecklingsland som inte är värdigt att husera Tesla. Men Elon Musks företag har ändå hundratalet mekaniker vid verkstäder för att betjäna kunder som till äventyrs har köpt den dyra elbilen, varvid man har att tampas med den «svenska modellen» omfattande kollektivavtal och andra fackliga diktaturfasoner. Det säger man blankt nej till.

Metallarbetarförbundet har på förekommen anledning varslat om strejk, som sedermera har inletts. Men Tesla svarar med att ragga personal på annat håll, vilket sägs strida mot den «svenska modellen».

Minns att IF Metall länge har nekat sverigedemokrater att inneha förtroendevalda poster med luddiga hänvisningar till «allas lika värde» och andra nyare formuleringar, enkom i syfte att tjäna arbetarrörelsens moderparti i Socialdemokraterna. Detta i kontrast till den verkliga «svenska modellen», den som stavas demokrati.

Av det skälet kan IF Metall dra åt helvete, och Musk gör helt rätt i att fucka facket. Den «svenska modellen» är för övrigt fullständigt förlegad, enkannerligen i ljuset av att amerikanska minimilöner vanligen är betydligt högre än många svenska industrilöner. Kollektivavtal gynnar inte arbetare, utan sätter ett tak snarare än ett golv.

Strejk och sådant är socialistiskt trams som inte har i detta århundrade att göra. Det finns andra och bättre mekanismer för att förhandla utan att äventyra samhällsviktiga funktioner. Den «svenska modellen» måste lämna 1900-talet och uppgraderas rejält, och fackets makt måste begränsas – vi kan inte ha en inre socialdemokratisk stat i staten.

Teslas gigafabrik i Shanghai. Här finns inget fackförbund.