Kategorier
Politik USA Vetenskap

Platta ut och böja befolkningskurvan

Den årliga åminnelsen i USA av terror­attackerna den elfte september 2001 gick nästan spårlöst förbi i år, för att såväl corona­epidemin som våldsamma skogsbränder överskuggar allt annat. I kombination med en president som löpt amok kan man se utvecklingen under det tjugoförsta århundradet som en amerikansk apokalyps, en omtumlande tid då det amerikanska imperiet går under i pest, brand, terror och diktatur.

Man kan också se det i ett längre perspektiv, och konstatera att USA är upphovet till de flesta moderna pandemier, som spanska sjukan 1918 och aids 1980, samtidigt som man 2020 är närmare två hundra gånger hårdare drabbat av corona än det Kina där viruset först sågs. Även fetma­epidemin har sina rötter i USA och dess majs­siraps­baserade kost, en sockerdiet som har gjort landet och stora delar av världen allvarligt sjuka.

USA göder resistensen hos mikro­organismer med omfattande bruk av antibiotika i dess storskaliga boskapsindustri, och till yttermera visso har man även länge drivit den antropogena uppvärmningen med sina omfattande utläpp. Det är kanske inte helt orättvist att USA brinner upp och drabbas särskilt hårt av pandemin.

Men problemet är trots allt globalt, med nyligen avtäckta rön om att bestånden av ryggradsdjur har krympt med 68 % sedan 1970. För något år sedan visade en annan rapport att bortåt en miljon arter står på tur att dö ut under människans vidare utbredning och exploatering, och en del menar att den föreslagna geologiska epoken antropocen – sedan den industriella revolutionens början 1780 – innebär det sjätte massutdöendet.

För att råda bot på problemet har man fyndigt kopierat coronapandemins lösningsstrategi om att «platta ut» kurvan genom att föreslå att «böja» motsvarande kurva för koldioxidutsläpp. Vidare har man föreslagit en växtbaserad «planetär diet» för att kunna föda tio miljarder människor och hålla ekosystemen intakta.

Lösningsförslaget innebär att alla människor i hela världen måste ned på indisk nivå av såväl koldioxidutsläpp som konsumtion av kött (14 gram per dag), något som helt enkelt inte kommer att hända. Det skulle innebära en trettiofaldig reducering av amerikansk konsumtion av kött eller en tjugofaldig av svensk. Trenden för koldioxidutsläpp visar på samma sätt inga tecken på att avta.

Det gör inte heller världens befolkning, som fortsätter att öka. I slutet av århundradet kommer vi främst att ha fått tillskott av tre miljarder afrikaner, som alla ska flyga jorden runt i turism, äta mer kött, ha telefon, kylskåp och till viss andel bil samt i övrigt närma sig västerländsk levnadsstandard. En tredjedel av dem kommer för övrigt att ha emigrerat till Europa.

De lösningar som föreslås utgår från fortsatt befolkningsökning istället för att se att det är befolkningen som är grundproblemet. Den kurva man bör platta ut och småningom böja är således istället den för världens befolkningsmängd, genom någon lämplig global ettbarnspolicy.

Ju fler människor, desto mer areal måste nyttjas för jordbruk och uppfödning, desto mer utfiskas haven, desto mer trängs naturen i övrigt undan, desto mer kontaktyta för nya virus att bryta ut i pandemier, desto mer utsläpp av växthusgaser och desto mer tryck på jordens ekosystem.

Initiativen att med teknik och andra medel göra oss mer miljövänliga är förvisso bra och välkomna, men de kommer inte att lösa grundproblemet. Istället måste världsbefolkningen ned på en hållbar nivå om kanske en miljard eller i vart fall högst två miljarder. Jag skulle vilja kalla det för miljardmålet.

Vi kan då tillsammans med en mer hållbar livsstil leva så som det anstår människan, med kött som en naturlig del av kosten och med en livsstil som erbjuder utrymme. Kvalitet framför kvantitet, och det finns inget försvar för att vi ska fortsätta vår exponentiella tillväxt som ett virus. Vi kan välja att reducera oss själva på ordnat vis, eller bli reducerade av naturen på ett mer brutalt.

Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment but you humans do not. You move to an area and you multiply and multiply until every natural resource is consumed and the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet.

Agent Smith (The Matrix, 1999)