Kategorier
Politik USA

Sömniga Joes mentala hälsa

Den hurtige US-presidenten vill gärna visa att han är vid god vigör, och småspringer därför jämt och ständigt, med resultat att han emellanåt snubblar och ramlar. Det är ett uttryck för ickepermanens, att människan åldras, skrumpnar, vissnar och småningom dör. Vi ska alla den vägen vandra.

Men det är inte bara fysiken som fallerar hos Biden, utan även den mentala hälsan förefaller vara stadd i utförsbacke. Självklart kan vem som helst snubbla på orden, tappa tråden, drabbas av minnesförlust, vara okoncentrerad och rent allmänt ha en dålig dag, men det är inte det som kännetecknar Bidens tillstånd.

Istället levererar han emellanåt – allt oftare – långa haranger av osammanhängande trams, som om han befunne sig i ett drömtillstånd eller vore patient på något ålderdomshem. Han uppvisar klara symptom på alzheimer och andra former av demens.

Vad säger karln egentligen?

Vän av ordning minns säkert att man tvang Donald Trump till ett kognitivt test för att utröna huruvida han är mentalt frisk. Med Trump förhåller det sig så att han är okunnig, imbecill, naiv och en rad andra mindre smickrande saker, men han har alltså inte kognitiva defekter eller nedsatt intelligens, utan är tvärtom rapp och kvick i tanken.

Trump utsattes för ett kognitivt test som ett utslag av politisk mobbning, medan det i Bidens fall snarare gäller nationell säkerhet. Hans stab och andra i hans omgivning kommer självklart förhindra att han i ett tillstånd av delirium fattar ett vansinnigt beslut, men icke desto mindre kan han ändå ställa till med allvarliga problem.

Hittills har Biden och hans administration viftat bort sådana tankar, men ju mer han yrar i direktsändning, desto mer akut blir frågan. Mycket talar för att han försvinner in i dimman innan mandatperioden är till ända, varvid en orutinerad Kamala Harris får axla presidentskapet.

Samtidigt diskuteras hans tillstånd inte i någon större utsträckning, i vart fall inte i den dominerande vänsterliberala pressen, som om man vill skydda US-presidenten. Men att den självutnämnda ledaren för den «fria världen» uppvisar kognitiva brister och tecken på förfall borde tvärtom oroa och leda till debatt och krav på hans avgång, eller i vart fall det där psykologiska testet.