Kategorier
Europa Kina Kultur Politik

Akademisk frihet

När Ungern slängde ut globalisten George Soros’ så kallade Centraleuropeiska universitet (CEU) gick woke-vänstern i taket, och menade att det var ett angrepp på den «akademiska friheten». Samtidigt pågick en veritabel storstädning av konfuciusinstitut vid europeiska universitet, efter att man ett decennium tidigare ropat högt efter sådana, med hänvisning till att de utgör ideologisk påverkan från kinesiska kommunistpartiet. Plötsligt gällde inte längre svamlet om «akademisk frihet».

Konfuciusinstituten har nu inte den sortens påverkan, men det ligger i sakens natur att varje slags utbildningsinstitut söker förändra tankemönster och bygga upp en världsbild hos de studenter man tar sig an. Soros-«universiteten» förmedlar således en vision om det «öppna samhället», ett slags liberalistiskt utopia som ideologi omfattande gräns- och kravlös invandring, Q-frågor med mera.

Noga räknat är det bara de USA-ackrediterade programmen som är föremål för nedstängning, medan de lokalt ackrediterade fortsätter som förut, en vink om att man inte vill ha att göra med den radikala amerikanska universitetsvänstern. Detta för att det de förmedlar inte ligger i landets intresse under nuvarande politiska majoritet.

Ungern har därmed på flera sätt hamnat i skottlinjen för övriga EU, som vill propagera den egna ideologin och samtidigt motverka annan. Ungern har med övriga Visegradländer vägrat befatta sig med massinvandringen, och har på så sätt sluppit de problem med utanförskap, kriminalitet och terrorism som numera är endemiska i övriga EU, inte minst i Sverige.

Men Ungern har också större och bättre samarbete med både Kina och Ryssland än många andra EU-länder, vilket har retat Bryssel. Ungern har således godtagit både ryska och kinesiska vaccin, och har för närvarande högst vaccinationsgrad i unionen – men dessvärre också högst dödsfrekvens efter den tredje våg som slog särskilt hårt mot ett tidigare lindrigt drabbat Östeuropa. Huawei har ett starkt fäste i Ungern, medan man i andra delar av EU följer Washingtons dekret att angripa företaget.

Wokevänstern exploderar nu på nytt när prestigefyllda Fudan daxue (复旦大学) i Shanghai har kontrakterats för att öppna en filial i Budapest. Borgmästaren i staden har reagerat med förakt och låtit ge ett antal gator namn med avsikt att reta upp Beijing, som «Dalai Láma út», «Szabad Hongkong út» och «Ujgur Mártírok útja». Andra menar att det är en förlustaffär för Ungern, och en storvinst för Kina.

Kostnaden för bygget finansieras delvis genom lån, samtidigt som material och arbetskraft tas från Kina. Det sista är naturligtvis för att hålla nere kostnaderna, som annars hade blivit betydligt högre. Prislappen är större än utbildningsposten i budgeten, men det är förstås samtidigt en långsiktig investering för framtiden.

Huruvida Fudan blir en kanal för kinesisk ideologi återstår att se, men utrymmet för den sortens indoktrinering är tämligen begränsat för de flesta utbildningsspår. Det finns inte någon särskild sorts kinesisk fysik, kemi eller biologi, även om man naturligtvis har «traditionell medicin» som en udda rätt på menyn. Det skulle väl i så fall vara om man i statskunskap och liknande discipliner lägger på ett kinesiskt raster, och det är då samma slags problem som för CEU.

I praktiken kommer man emellertid att anpassa sig efter lokala förutsättningar, och farhågorna är därför nog överdrivna. Fudan är ett riktigt universitet, till skillnad från den ideologiproduktion som präglar Soros’ propagandainstitut. Däremot innebär Fudans närvaro att det akademiska utbytet mellan Kina och Ungern – och därmed Kina och EU – stärks, och därmed att man vidgar de artärer som redan finns. Ungern knyts hårdare till Kina, och Kina kommer närmare EU, vilket för wokevänstern och många andra är en mardröm.

Orbán Viktor ser dock solklara vinster i att balansera mellan EU och Kina, och att vara tungan på vågen i detta spel stormakter emellan. För Ungern kommer det på sikt att betala sig att få en sådan effektiv utbildningskvarn i landet, även om den skulle stänka något med kinesiska tankemönster.